این قسمت از پادکست، تاریخچه و تکامل جامعه جهانی بهائی (BIC) و نیز اقدامات کنونی و مشارکت‌های آن در گفتمان‌های مرتبط با آینده و رفاه بشر را بررسی می‌کند.

در گفتگو: بررسی مشارکت‌های جامعه جهانی بهائی در ساخت جهانی بهتر

۳ فروردین ۱۴۰۳

در گفتگو: بررسی مشارکت‌های جامعه جهانی بهائی در ساخت جهانی بهتر

این قسمت از پادکست، تاریخچه و تکامل جامعه جهانی بهائی (BIC) و نیز اقدامات کنونی و مشارکت‌های آن در گفتمان‌های مرتبط با آینده و رفاه بشر را بررسی می‌کند.

برای دسترسی به محتوای صوتی بیشتر پادکست «سرویس خبری جامعهٔ بهائی» را دانلود کنید.

RSS  |  Spotify  |  Apple Podcasts  |  SoundCloud  |  Tunein  |  iHeart  |  Stitcher

مرکز جهانی بهائی — این پادکست از سرویس خبری جامعۀ بهائی، تاریخچه و تکامل جامعه جهانی بهائی در طول چندین دهه و نیز اقدامات کنونی و مشارکت‌های آن در گفتمان‌های مرتبط با آینده و رفاه بشر را بررسی می‌کند.

مهمانان این قسمت از پادکست، نمایندگانی از برخی از دفاتر جامعه جهانی بهائی از جمله در آدیس آبابا، بروکسل، قاهره، ژنو و نیویورک هستند. توضیحات ایشان، تعهد جامعه جهانی بهائی به ترویج اصل یگانگی نوع بشر در مجامع بین‌المللی گوناگون را خاطر نشان می‌کند.

این پادکست برخی از مشارکت‌های جامعه جهانی بهائی در کنفرانس‌های مهم جهانی و همکاری آن با نهادهای مختلف سازمان ملل متحد برای کمک به پیشبرد اندیشه در بسیاری از زمینه‌ها، طی دهه‌های گذشته را بررسی می‌کند؛ زمینه‌هایی همچون توسعه اجتماعی، ترقی زنان، تغییرات اقلیمی، حکمروایی و اصلاحات سازمان ملل متحد، و همچنین حقوق بشر.

نمایندگان جامعه جهانی بهائی توضیح می‌دهند که چگونه مشارکت‌های این جامعه در نشست‌های بین‌المللی، برآمده از تجربیات به دست آمده توسط جامعه جهانی بهائی در کمک به ایجاد و پرورش جوامع صلح‌آمیز و پویا است. آنها درباره اقدامات و ابتکارات در سطح مردمی گفتگو می‌کنند، مانند برنامه‌هایی برای آموزش اخلاقی کودکان که نسلی جدید را پرورش می‌دهند که نسبت به نیازهای جامعه خود آگاه بوده و برای اقدام در راستای خیر عموم توانمند شده‌اند.

این پادکست، در گفتگو درباره به هم پیوستگی چالش‌های جهانی، مانند تغییرات اقلیمی و ضرورت یک رویکرد متحد برای صلح و امنیت، بر فوریت اقدام جمعی تأکید می‌کند. این گفتگو به مسیر حرکت آینده اشاره می‌کند، از جمله اجلاس آینده سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴ که شرکت‌کنندگان در آن درباره نقش ساختارهای بین‌المللی در مواجهه با چالش‌های معاصر تأمل خواهند کرد.

بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، در بخش پایانی این قسمت از پادکست می‌گوید: «ما یا می‌توانیم با وحشت‌های غیرقابل تصور ناشی از جنگ و درگیری ادامه دهیم، یا با اراده و عزمی مشارکت جویانه با هم بنشینیم و با انجام مشورت تصمیم بگیریم که خواهان صلح هستیم. ما نیازمند آن اراده سیاسی هستیم و لازم داریم که بشریت بپا خیزد و بگوید، «ما اکنون خواهان صلح هستیم.»