آرامگاه حضرت عبدالبهاء: سازه سطح مشبک سقف بنا به طور کامل نمایان می‌شود

۱۳ آذر ۱۴۰۲

مرکز جهانی بهائی — قالب‌بندی‌‌ای که سطح مشبک سقف آرامگاه حضرت عبدالبهاء را شکل می‌داد هم اکنون باز شده و شکل کامل این سازه نمایان شده است. آرامگاه در حال ساخت، نمادی از خدمات بی‌وقفه حضرت عبدالبهاء به وحدت بشریت است.

قبل از اینکه بتوان قالب‌بندی و داربست‌های سطح مشبک را باز کرد، بتن آن، که در اواخر ماه اوت طی یک بازه فشرده ۱۹ ساعته ریخته شد، به زمان برای «عمل‌آوری» نیاز داشت. با باز شدن هر قطعه از قالب‌، حس انتظار فزاینده‌ای تمام محل ساخت‌وساز را در بر می‌گرفت و به شکل‌گیری تصویری چشمگیر حاصل از کار اختصاص داده شده و برنامه ریزی‌دقیق، ختم شد.

حال که میدانگاه و ساختمان مرکزی کاملا تخلیه شده‌اند، تیم پروژه ناهمواری‌‌هایی که به طور طبیعی در سطح بتن پس از باز کردن قالب‌ بوجود می‌آید را ترمیم می‌کند.

خسرو رضایی، مدیر پروژه، در صحبت با سرویس خبری، بر روحیه همکاری و یکپارچگی در میان اعضای تیم پروژه، که هر یک از پیشینه‌های مختلفی هستند، تاکید کرد. «طی چهار سال کار مشترک، تعهد عمیق تیم برای شکل‌گیری این سازه به بی‌نقص‌ترین وجه آن، عمیق‌تر شده است.»

پیشرفت در آرامگاه و زمین‌های اطراف آن در تصاویر زیر نشان داده شده‌اند.

قالب‌بندی گسترده بلوک‌های پلی‌استایرن فشرده که برای شکل دادن به بتن سطح مشبک استفاده شده بود، باز می‌شود.

قالب‌بندی گسترده بلوک‌های پلی‌استایرن فشرده که برای شکل دادن به بتن سطح مشبک استفاده شده بود، باز می‌شود.

قالب‌بندی، برای نمایان شدن ساختار بتنی باز می‌شود.

قالب‌بندی، برای نمایان شدن ساختار بتنی باز می‌شود.

ابتدا داربستی که قالب‌ را در جای خود نگه داشته بود باز می‌شود و سپس خود قالب‌ جدا شده تا بتن آشکار شود.

ابتدا داربستی که قالب‌ را در جای خود نگه داشته بود باز می‌شود و سپس خود قالب‌ جدا شده تا بتن آشکار شود.

کارگران، بلوک‌های پلی‌استایرین فشرده را از میدانگاه مرکزی جمع می‌کنند.

کارگران، بلوک‌های پلی‌استایرین فشرده را از میدانگاه مرکزی جمع می‌کنند.

داربست‌های باقی‌مانده جمع شده و محوطه برای اولین بار از زمان کامل شدن سازه سطح مشبک سقف، خالی می‌شود.

داربست‌های باقی‌مانده جمع شده و محوطه برای اولین بار از زمان کامل شدن سازه سطح مشبک سقف، خالی می‌شود.

نور خورشید از میان فضاهای باز سطح مشبک سقف عبور می‌کند.

نور خورشید از میان فضاهای باز سطح مشبک سقف عبور می‌کند.

حال تیم پروژه می‌تواند سطح بتن را پیش از پوشاندن آن با مرمر، صاف و یکدست کند.

حال تیم پروژه می‌تواند سطح بتن را پیش از پوشاندن آن با مرمر، صاف و یکدست کند.

نگاهی به هندسه پیچیده سازه سقف.

نگاهی به هندسه پیچیده سازه سقف.

کارگران ناصافی‌های سطح بتن را صاف می‌کنند تا آماده مراحل بعدی کار شود.

کارگران ناصافی‌های سطح بتن را صاف می‌کنند تا آماده مراحل بعدی کار شود.

نرده‌هایی در اطراف بازشدگی‌های سقف، برای تأمین ایمنی کارگران، نصب شده‌اند.

نرده‌هایی در اطراف بازشدگی‌های سقف، برای تأمین ایمنی کارگران، نصب شده‌اند.

پوششی خارجی از جنس بتن بر روی ستون‌ها اعمال می‌شود تا سطحی صاف و یکنواخت به دست آید.

پوششی خارجی از جنس بتن بر روی ستون‌ها اعمال می‌شود تا سطحی صاف و یکنواخت به دست آید.

کار تمیز کردن نهایی در میدانگاه مرکزی تکمیل شده است. در طول زمستان، از فلز برای پوشاندن بازشدگی‌های سقف‌ها و جلوگیری از نفوذ باران استفاده می‌شود.

کار تمیز کردن نهایی در میدانگاه مرکزی تکمیل شده است. در طول زمستان، از فلز برای پوشاندن بازشدگی‌های سقف‌ها و جلوگیری از نفوذ باران استفاده می‌شود.

حال که محوطه مرکزی از قالب‌بندی‌های بلوک‌ پلی‌استایرن فشرده و داربست‌ها به طور کامل خالی شده است، و دیوارها جهت رفع هر گونه آلودگی باقی‌مانده، با شوینده فشارقوی شسته شده‌اند، تیم پروژه می‌تواند مرحله بعدی آماده‌سازی میدانگاه مرکزی و سطح مشبک سقف را برای تزیین با مرمر و شیشه در سال آینده، شروع کند.

حال که محوطه مرکزی از قالب‌بندی‌های بلوک‌ پلی‌استایرن فشرده و داربست‌ها به طور کامل خالی شده است، و دیوارها جهت رفع هر گونه آلودگی باقی‌مانده، با شوینده فشارقوی شسته شده‌اند، تیم پروژه می‌تواند مرحله بعدی آماده‌سازی میدانگاه مرکزی و سطح مشبک سقف را برای تزیین با مرمر و شیشه در سال آینده، شروع کند.

نمایی رو به جنوب از بنای مرکزی، از میدانگاه شمالی.

نمایی رو به جنوب از بنای مرکزی، از میدانگاه شمالی.

در همین حین، کار در سایر قسمت‌ها در حال پیشروی است. در خاکریز غربی، لوله‌های آبیاری فضای سبز کار گذاشته شده‌اند و لایه نهایی خاک به زودی بر روی خاکریز ریخته خواهد شد.

در همین حین، کار در سایر قسمت‌ها در حال پیشروی است. در خاکریز غربی، لوله‌های آبیاری فضای سبز کار گذاشته شده‌اند و لایه نهایی خاک به زودی بر روی خاکریز ریخته خواهد شد.

در خاکریز شرقی، اکثر قالب‌بندی‌ها از جنس بلوک‌ پلی‌استایرن منبسط شده در جای خود قرار گرفته‌اند و تیم شروع به ریختن ماسه، قیر، بتن و کارگذاری توری بر روی سطح خاکریز کرده است. این کار در بهار آینده، که آب و هوا مناسب‌تر است، تکمیل خواهد شد.

در خاکریز شرقی، اکثر قالب‌بندی‌ها از جنس بلوک‌ پلی‌استایرن منبسط شده در جای خود قرار گرفته‌اند و تیم شروع به ریختن ماسه، قیر، بتن و کارگذاری توری بر روی سطح خاکریز کرده است. این کار در بهار آینده، که آب و هوا مناسب‌تر است، تکمیل خواهد شد.

گچ‌کاری بیرونی مرکز بازدیدکنندگان عکا تقریباً کامل شده است.

گچ‌کاری بیرونی مرکز بازدیدکنندگان عکا تقریباً کامل شده است.

نصب سیستم‌های مکانیکی و الکتریکی در داخل مرکز بازدیدکنندگان، در حال انجام است.

نصب سیستم‌های مکانیکی و الکتریکی در داخل مرکز بازدیدکنندگان، در حال انجام است.