در گفتگو: پادکستی در بررسی برنامه آمادگی برای اقدام اجتماعی

۳۱ شهریور ۱۴۰۲
در این قسمت از پادکست، در مورد نحوه‌ی یادگیری افراد برای بکارگیری دانش علمی در کنار اصول روحانی برای توسعه جوامع‌شان می‌شنویم.

در گفتگو: پادکستی در بررسی برنامه آمادگی برای اقدام اجتماعی

در این قسمت از پادکست، در مورد نحوه‌ی یادگیری افراد برای بکارگیری دانش علمی در کنار اصول روحانی برای توسعه جوامع‌شان می‌شنویم.

برای دسترسی به محتوای صوتی بیشتر پادکست «سرویس خبری جامعهٔ بهائی» را دانلود کنید.

RSS  |  Spotify  |  Apple Podcasts  |  SoundCloud  |  Tunein  |  iHeart  |  Stitcher

مرکز جهانی بهائی — قسمتی جدید از پادکست سرویس خبری به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه «برنامه آمادگی برای اقدام اجتماعی» (PSA) که یک فعالیت آموزشی الهام‌گرفته از آموزه‌های بهائی است، توانمندی افراد را برای بکارگیری دانش علمی در کنار اصول روحانی برای توسعه جوامع‌شان افزایش می‌دهد.

در این قسمت، الیزا کوپر از همکاران شبکه‌ای از سازمان‌های الهام‌گرفته از آموزه‌های بهائی در سراسر جهان که در حال کسب تجربه در مورد برنامه آمادگی برای اقدام اجتماعی هستند به همراه دو جوان که در مرکز جهانی بهائی خدمت می‌کنند، کاریشما نایر از هند و الکس کالومبا از زامبیا، در این مورد صحبت می‌کنند که این برنامه چه طور به بهبود جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی، از جمله آموزش، حفاظت از محیط‌زیست، کشاورزی و بهداشت کمک می‌کند.

این گفتگو به بررسی این ایده می‌پردازد که تحول فردی به طور جدایی‌ناپذیری با تحول جمعی مرتبط است. خانم نیر توضیح می‌دهد که این یعنی این که مردم «نه تنها به پیشرفت خود یا خانواده‌شان فکر می‌کنند، بلکه به این فکر نیز هستند که چگونه می‌توانند به جامعه‌شان کمک کنند». آقای کالومبا با تاکید بر این ایده اضافه می‌کند که «شما نمی‌توانید در انزوا توانمندی خدمت را توسعه دهید بلکه به مشارکت افراد دیگر نیاز دارید.»

خانم کوپر توضیح می‌دهد که در کانون برنامه آمادگی برای اقدام اجتماعی «چشم‌اندازی از ساخت جهانی مرفه از لحاظ مادی و روحانی قرار دارد که همه می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند و همه می‌توانند از آن بهره ببرند.»

در این قسمت، الیزا کوپر از همکاران شبکه‌ای از سازمان‌های الهام‌گرفته از آموزه‌های بهائی در سراسر جهان که در حال کسب تجربه در مورد برنامه آمادگی برای اقدام اجتماعی هستند به همراه دو جوان که در مرکز جهانی بهائی خدمت می‌کنند، کاریشما نایر از هند و الکس کالومبا از زامبیا، در این مورد صحبت می‌کنند که این برنامه چه طور به بهبود جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی، از جمله آموزش، حفاظت از محیط‌زیست، کشاورزی و بهداشت کمک می‌کند. نمایش اسلاید
۲ تصاویر

در این قسمت، الیزا کوپر از همکاران شبکه‌ای از سازمان‌های الهام‌گرفته از آموزه‌های بهائی در سراسر جهان که در حال کسب تجربه در مورد برنامه آمادگی برای اقدام اجتماعی هستند به همراه دو جوان که در مرکز جهانی بهائی خدمت می‌کنند، کاریشما نایر از هند و الکس کالومبا از زامبیا، در این مورد صحبت می‌کنند که این برنامه چه طور به بهبود جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی، از جمله آموزش، حفاظت از محیط‌زیست، کشاورزی و بهداشت کمک می‌کند.