دفتر جامعه جهانی بهائی در آدیس‌آبابا ویدیویی در مورد نقش زنان در دستیابی به صلح منتشر کرده‌ است. این ویدیو بخشی از سری ویدیوها در خصوص مشارکت‌های این دفتر در زمینه گفتمان صلح است.

دفتر جامعه جهانی بهائی در آدیس‌آبابا: ویدیویی نقش محوری زنان در ترویج صلح را بررسی می‌کند

۳ بهمن ۱۴۰۱

جامعه جهانی بهائی، آدیس‌آبابا — دفتر جامعه جهانی بهائی در آدیس‌آبابا ویدیوئی کوتاه با عنوان زنان در صلح منتشر کرده‌ است. این ویدیو نقش مهمی را که زنان می‌توانند در فرآیند ایجاد صلح بر عهده بگیرند بررسی می‌کند.

سالومون بیلی ، نمایندهٔ جامعهٔ جهانی بهائی گفت این ویدیو ارتباط بین پیشرفت زنان و ساخت جوامع مترقی و صلح‌آمیز را بررسی می‌کند. «مشارکت کامل زنان در تمامی حوزه‌های اجتماع به ویژه نقش‌های مرتبط با رهبری، ضروری است».

دکتر بیلی افزود: «در تلاش برای حل تعارض‌ها، توانمندی زنان در پرورش همکاری و شمول‌گرایی ضروری است». وی تاکید کرد که دستیابی به صلح در شرایطی که بخشی از جمعیت از مشارکت در فرآیند ایجاد آن محروم هستند، غیرممکن است.

این ویدیو برخی از ابعاد اجتماع را که مانع مشارکت کامل زنان در تمامی جنبه‌های تلاش‌های بشری می‌شوند بررسی می‌کند. یکی از مثال‌ها که صبرینا زلک شجاعی در ویدیو به آن اشاره می‌کند نهاد خانواده است. «زمانی که واحد خانواده به عنوان فضایی برای پرورش اخلاقیات و توانمندی‌های پسندیده دیده شود، اهمیت نقش زنان در دستیابی صلح درک می‌شود.»

خانم زلک شجاعی در ادامه توضیح داد زمانی که اصل برابری زنان و مردان به رسمیت شناخته نشده‌ باشد نگرش‌ها و رفتارهای آسیب‌زایی که در خانواده فراگرفته شده‌اند، به تعاملات افراد در دیگر حیطه‌های زندگی راه می‌یابند. «وقتی خانواده‌ای برابری را درک نکند زنان در اجتماع کوچک شمرده می‌شوند». وی گفت این امر به خشونت و ظلم منجر می‌شود.

این ویدیوی کوتاه که در این لینک قابل مشاهده است، بخشی از فعالیت‌های وسیع‌تر دفتر آدیس‌آبابا در طول سال‌های گذشته در جهت توجه به مشارکت‌ متمایز زنان در گفتمان‌های رایج است. این دفتر به تازگی یک جلسه بحث‌وگفتگو در مورد تاثیر نامتناسب بحران محیط‌زیست بر زنان برگزار کرد؛ لازم به ذکر است که با وجود این چالش، زنان در آفریقا نقشی پیشرو در حل بحران‌های محیط‌زیستی ایفا می‌کنند.

دفتر آدیس‌آبابا ویدیوهای بیشتری در زمینه‌ گفتمان‌های مختلفی که در آنها مشارکت دارد از قبیل صلح و امنیت، برابری زنان و مردان و تغییرات اقلیمی منتشر خواهد کرد.