«وحدت در عین تنوع‌»: جوامع دینی تونس پیمان همزیستی امضا می‌کنند

۳ اسفند ۱۴۰۰

تونس, تونس — به تازگی در یک کنفرانس خبری در شهر تونس، پایتخت تونس، جوامع دینی این کشور با امضای سندی مشترک با عنوان «پیمان ملی برای همزیستی»، به ایجاد اجتماعی صلح‌آمیزتر متعهد شدند.

آقای محمد بن موسا از اعضای دفتر امور خارجی بهائیان این کشور می‌گوید: «این پروژه نشان واضحی از همبستگی دارد. این پیمان نشان می‌دهد که ما در عین تنوع‌مان متحد هستیم. این سند تصویری تازه از اجتماع‌مان ارائه می‌دهد، تصویری که آگاهی روزافزون از یگانگی ‌ذاتی‌مان را اذعان ‌می‌کند.»

این کنفرانس خبری که نمایندهٔ وزارت امور دینی و سازمان‌های جامعهٔ مدنی نیز در آن حضور داشتند، در تونس و سایر کشورهای عربی پوشش رسانه‌‌ای گسترده‌ای را دریافت کرد. این رویداد توسط سازمان بین‌الادیان «التلاقی» (به معنی گردهمایی) برگزار شد.

تصویری از «پیمان ملی برای همزیستی» که توسط نمایندگان جوامع دینی تونس از جمله محمد رضا بالحسین از اعضای دفتر امور خارجی بهائیان این کشور امضا شد. نمایش اسلاید
۴ تصاویر

تصویری از «پیمان ملی برای همزیستی» که توسط نمایندگان جوامع دینی تونس از جمله محمد رضا بالحسین از اعضای دفتر امور خارجی بهائیان این کشور امضا شد.

این توافق‌نامه که توسط نمایندگان جوامع مسلمان، مسیحی، یهودی و بهائی به صورت مشترک تهیه شده است، به مجموعه‌ای از ارزش‌های مشترک برای ترویج هماهنگی اجتماعی اشاره می‌کند و نتیجهٔ همکاری نزدیک میان رهبران دینی و جامعهٔ مدنی در چند سال گذشته است.

یکی از مسائلی که در این پیمان به آن پرداخته شده نقش حیاتی زنان در تحول اجتماع است.

آقای بن موسا با اشاره به اصل برابری زن و مرد در آیین بهائی گفت: «یک بعد مهم همزیستی و یکی از پیش‌نیازهای دستیابی به اجتماعی صلح‌آمیزتر مشارکت کامل زنان در همهٔ زمینه‌های زندگی است. اگر نیمی از جمعیت‌مان با نیمهٔ دیگر مساوی در نظر گرفته نشوند نمی‌توانیم به صلح دست یابیم.»

او اضافه کرد: «این پیمان این حقیقت اساسی را بیش از پیش در ذهنمان زنده می‌کند.»

کنفرانس خبری برای امضای این پیمان پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای در تونس و سایر کشور‌های عربی دریافت کرد. نمایش اسلاید
۴ تصاویر

کنفرانس خبری برای امضای این پیمان پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای در تونس و سایر کشور‌های عربی دریافت کرد.

این توافق‌نامه همچنین بر نیاز به توقف استفاده از زبان نفرت‌پراکنانه تأکید دارد زبانی که برخی گروه‌ها را به عنوان «دیگری» جلوه می‌دهد. این پیمان همچنین خواستار ایجاد تغییراتی در برنامهٔ درسی این کشور شد تا جوانان بتوانند تنوع اجتماع تونس را بهتر درک کنند.

سخنگوی این پروژهٔ بین‌الادیان، امام الخطیب کریم شانیبا (Imam al-Khatib Karim Shaniba)، گفت که هدف این پیمان ترویج الگوهای اجتماعی سازنده‌ای است که همهٔ ‌ادیان را می‌پذیرد و پاسخی است به دیدگاه‌هایی که ادیان را در حال اختلاف با یکدیگر می‌دانند. او در کنفرانس خبری گفت: «تنوع دینی باعث غنای اجتماع ماست فضاهای وسیعی برای همکاری و همزیستی را فراهم می‌آورد.»

بهائیان تونس در گفتمان همزیستی مشارکت داشته و برگزارکنندهٔ نشست‌های بحث و گفتگو دربارهٔ موضوعات مرتبط مانند برابری زن و مرد بوده‌اند. نمایش اسلاید
۴ تصاویر

بهائیان تونس در گفتمان همزیستی مشارکت داشته و برگزارکنندهٔ نشست‌های بحث و گفتگو دربارهٔ موضوعات مرتبط مانند برابری زن و مرد بوده‌اند.

از آغاز همه‌گیری جهانی ویروس کرونا، جوامع دینی تونس در جستجوی فرصت‌هایی برای مورد خطاب دادن همشهریانشان با صدایی متحد بوده‌اند. در ماه آوریل سال ۲۰۲۰ بهائیان این کشور به عنوان بخشی از مشارکت مداوم‌شان در گفتمان همزیستی، به جوامع دینی دیگر و سازمان‌های جامعهٔ مدنی پیوستند تا پیام امید و اطمینان را به اجتماع‌شان منتقل کرده و خواستار همکاری دین و علم برای پاسخ مؤثر به این بحران سلامتی باشند.