گروه‌های دینی در تونس خواستار هماهنگی علم و دین

۱۸ فروردین ۱۳۹۹
جامعهٔ بهائی، سایر گروه‌های دینی و فعالان اجتماعی در تونس در نامه‌ای مشترک، توجه عموم را به اهمیت علم و دین جلب کردند. این نامه حاصل گفتگوهایی است که آن‌ها در گفتمانی با موضوع همزیستی به پیش برده‌اند.

تونس, تونس — جامعهٔ بهائیان تونس به سازمان‌های متنوع دینی و جامعهٔ مدنی پیوسته است تا طی بحران سلامت کنونی، به مردم کشور پیام امید و اطمینان برساند. این نامه با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر جهان، علم و دین را فرا می‌خواند تا هدایتگر واکنشی مناسب باشند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «تمام اعضای پیکر بشریت به نحوی یکسان با این بحران رو به رو هستند. این بحران ما را بر آن داشته است تا صفات روحانی از قبیل وحدت، شفقت، فهم متقابل و روحیهٔ فداکاری جمعی و اقدام مشترک را توسعه دهیم. این واقعیت لزوم توجه به خدمت در راستای خیر عمومی به جای منافع شخصی را روشن می‌کند.»

این نامه که در تونس و در منطقه مورد توجه قرار گرفته است، نتیجهٔ گفتگو میان گروه‌های دینی و فعالان اجتماعی مختلف در کشور بوده است که به واسطهٔ مشارکت در گفتمان همزیستی پیوندهای دوستی مستحکمی میانشان شکل گرفته است.

این گروه‌ها با درک نیاز به اقدام فوری، خواستار فهمی عمیق‌تر نسبت به رابطهٔ علم و دین هستند. هدف این نامه برطرف کردن دیدگاه‌های مغایر علم یا توصیه‌های متخصصین بهداشت و سلامت؛ تشویق به پیروی از تدابیر ایمنی که توسط دولت تعیین شده و پرورش این درک است که دین منبعی از الهام و بینش در مورد هویت مشترک انسانی ماست.

محمد بن موسی از دفتر روابط خارجی بهائیان تونس می‌گوید: «شرایط کنونی، ما را بر این وا داشته است تا به عنوان یک اجتماع پیش‌فرض‌های اساسی خود را مورد بازبینی قرار دهیم. در زمان حاضر، همه متوجه نیاز به یک پیام امیدبخش هستیم که مشوق گفتگوهای بیشتر دربارهٔ پرسش‌های مطرح باشد.»

آقای بن موسی اضافه می‌کند: «دین باید مطابق علم و عقل و به دور از هر گونه خرافات و تقلید کورکورانه باشد.»

در سایر کشورها همچون بحرین و اندونزی نیز جوامع بهائی بیانیه‌هایی امیدبخش منتشر کرده‌اند و خواستار درجات بالاتری از هماهنگی در اجتماع‌ خود شده‌اند.