مقالات جدید نشریۀ عالم بهائی اهمیت پیام منحصر به فرد حضرت عبدالبهاء در غرب و دستاوردهای کشاورزی در آفریقا را بررسی می‌کند

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
نشریۀ آنلاین عالم بهائی دو مقاله با عناوین «قرائت واقعیت در شرایط بحران: حضرت عبدالبهاء و جنگ جهانی اول» و «توجه ویژه به کشاورزی: اقدام پژوهی جمعی در آفریقا» منتشر کرده است.

مرکز جهانی بهائی — نشریۀ آنلاین عالم بهائی دو مقالۀ جدید منتشر کرده است.

مقالۀ «قرائت واقعیت در شرایط بحران: حضرت عبدالبهاء و جنگ جهانی اول» نگاهی دارد به تفاوت چشمگیر تحلیل حضرت عبدالبهاء درمورد بحران‌های زمان خود نسبت به جنبش‌های مترقی و اندیشمندان معاصر. نویسنده شرح می‌دهد که چگونه اجتماع‌هایی غرق در الگوهای فکری بسیار متفاوت از آنچه حضرت عبدالبهاء بیان می‌داشتند، هشدارهای ایشان در مورد علت‌های جنگ را نادیده انگاشتند.

مقالۀ «قرائت واقعیت در شرایط بحران» در کنار مقالۀ دیگری با عنوان «آرمان صلح جهانی: تاثیر ماندگار حضرت عبدالبهاء» که به تازگی منتشر شده در مجموعهٔ ویژه‌ای از مقالات قرار می‌گیرند که به مناسبت بزرگداشت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء انتشار می‌یابند. مقالۀ اخیر به مشارکت حضرت عبدالبهاء در «کنفرانس داوری لیک موهونک» در سال ۱۹۱۲ و ضرورت پیام ایشان طی دهه‌های بعد اشاره دارد. این مقاله همچنین تلاش‌های جامعۀ بهائی برای ترویج صلح جهانی طی دهه‌های را بررسی می‌کند.

همچنین مقالۀ «توجه ویژه به کشاورزی: اقدام پژوهی جمعی در آفریقا» با تمرکز بر اقدامات اجتماعی بهائیان در زمینۀ کشاورزی در آفریقا به بررسی توسعه در سراسر این قاره و تمرکز بر چندین نمونۀ مشخص در جمهوری دموکراتیک کنگو می‌پردازد.

وب‌سایت عالم بهائی مجموعه‌ٔ تحقیقات و مقالاتی را ارائه می‌کند که به بررسی مضامین مرتبط با ترقی و بهروزی بشریت پرداخته، پیشرفت‌های جامعۀ جهانی بهائی در سطوح فکر و عمل را مورد توجه قرار داده و تاملاتی بر تاریخ پرفراز و نشیب آئین بهائی ارائه می‌دهند.