دعا حس همبستگی را شکوفا کرده و حیات جمعی را غنا می‌بخشد

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹