درخواست سازمان ملل از ایران: به نقض حقوق انسانی بهائیان ایران پایان دهید

۲۳ آبان ۱۳۹۸
دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش در یکی از حلسات اخیر مجمع عمومی سخنرانی می‌کند. (عکس از سازمان ملل/چیا پاک Cia Pak)

جامعهٔ جهانی بهائی، نیویورک — جامعهٔ جهانی بار دیگر ایران را به دلیل نقض مداوم حقوق بشر محکوم کرده است. یک کمیتهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نسبت به سرکوب ادامه‌دار اقلیت‌های دینی از جمله بهائیان ابراز نگرانی جدی کرده است.

این قطع‌نامه، ‌امروز با ۸۴ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۶ رأی ممتنع در کمیتهٔ سوم مجمع عمومی تصویب شد.

این قطع‌نامهٔ ششصفحهای از «محدودیتهای شدید و فزاینده در رعایت حق آزادی اندیشه، وجدان، دین یا باور، ...، علیه پیروان اقلیتهای دینی رسمی و غیررسمی، از جمله اعضای جامعۀ بهائی، شدیداً اظهار نگرانی» کرد.

این قطع‌نامه در پی دو گزارش اخیر در بارۀ ایران به تصویب رسید. آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژۀ وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارش خود در ماه ژوئیۀ ۲۰۱۹ بیان داشت که: «در چهل سال گذشته، بهائیان ایران، که بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان و غیررسمی در جمهوری اسلامی ایران محسوب میشوند...، از ناعادلانه‌ترین نوع سرکوب، تضییقات، و اجحاف رنج بردهاند.» همچنین، دبیرکل سازمان ملل در گزارشی در بارۀ ایران در ماه سپتامبر ۲۰۱۹، این توصیه را مطرح نمود: «دبیر کل، مؤکداً از دولت میخواهد که امنیت گروههای اقلیت و افراد را ضمانت کند، و قوانینی را که برای حفاظت آن‌ها وضع شده رعایت و اجرا کند.»

امروز، کمیتهٔ سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطع‌نامه‌ای را تصویب کرد که نسبت به حملات مداوم علیه اقلیت‌های دینی ایران از جمله بهائیان ابراز نگرانی جدی می‌کند. نمایش اسلاید
۵ تصاویر

امروز، کمیتهٔ سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطع‌نامه‌ای را تصویب کرد که نسبت به حملات مداوم علیه اقلیت‌های دینی ایران از جمله بهائیان ابراز نگرانی جدی می‌کند.

همزمان در ژنو، در سی و چهارمین جلسهٔ «بررسی ادواری جهانی»، تعدادی زیادی از کشورها ایران را به دلیل نقض حقوق اقلیت‌های دینی مورد انتقاد قرار دادند که منجر به شش توصیه به طور خاص در مورد بهائیان شد.

خانم بانی دوگال، نمایندهٔ ارشد جامعهٔ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد گفت: «ما از این قطع‌نامه و محکومیت ایران به دلیل نقض آشکار حقوق بشر استقبال می‌کنیم.»

«تصویب این قطع‌نامه پیامی جدی به مقامات ایرانی می‌فرستند که جامعهٔ جهانی به خوبی متوجه نقض مداوم حقوق بهائیان و سایر اقلیت‌های دینی است و سرکوب هیچ گروه اقلیت دینی تنها به دلیل اعتقادشان تحمل نخواهد شد.»

این قطع‌نامه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر تأیید خواهد شد.

امروز، کمیتهٔ سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطع‌نامه‌ای را تصویب کرد که نسبت به حملات مداوم علیه اقلیت‌های دینی ایران از جمله بهائیان ابراز نگرانی جدی می‌کند. این قطع‌نامه با ۸۴ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۶ رأی ممتنع به تصویب رسید. نمایش اسلاید
۵ تصاویر

امروز، کمیتهٔ سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطع‌نامه‌ای را تصویب کرد که نسبت به حملات مداوم علیه اقلیت‌های دینی ایران از جمله بهائیان ابراز نگرانی جدی می‌کند. این قطع‌نامه با ۸۴ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۶ رأی ممتنع به تصویب رسید.