دیده بان سازمان ملل برای ایران اوّلین یافته‌های خود را از موارد نقض حقوق بشر ارائه می‌‌ کند

۲۴ مهر ۱۳۹۰
احمد شهید، گزارشگر ویژۀ تازۀ سازمان ملل متّحد برای وضعیت حقوق بشر در ایران. او در ۱ اوت ۲۰۱۱ به این سمت در آمد. ایجاد این مقام که بر میزان وفاداری ایران به معیارهای حقوق بشر بین المللی نظارت می کند، با یک رأی گیری در مارس امسال در شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد به تصویب رسید. عکس سازمان ملل از استیون کوه.

سازمان ملل متّحد, United States — مأمور تازه انتخاب شدۀ سازمان ملل برای بررسی حقوق بشر در ایران، در اوّلین گزارش خود از حکومت ایران خواسته فرهنگی ایجاد کند که در آن حقوق و آزادی های بنیادی اقلّیت ها و زنان تأمین شود.

گزارشگر ویژه احمد شهید همچنین از ایران خواست از سرکوب عقاید مخالف خودداری کند. او از بدتر شدن وضعیت سلامتی بعضی از زندانیان نیز ابراز نگرانی کرد و تقاضای خود مبنی بر اجازۀ دیدار از کشور را که پیشتر عنوان کرده بود، تکرار کرد.

گزارش پیشرفت کار (به شصت و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متّحد، که قرار است در نیویورک برگزار شود) پس از ابراز نگرانی های هفتۀ گذشتۀ دبیر کل سازمان ملل بان کی مون دربارۀ ایران، منتشر شد.

گزارش گزارشگر ویژه را بخوانید.

گزارشگر ویژه که در ۱ اوت آغاز به کار کرد، اظهار می دارد که به جای ارائۀ یک گزارش مفصّل، بر ارائۀ روش پیشنهادی خود برای برخورد با ایران و تهیۀ فهرستی از تازه ترین گرایش های وضعیت حقوق بشر در کشور با استفاده از شواهدِ دست اول، که افراد و سازمان ها از زمان انتصاب در اختیار او گذاشته اند، تمرکز کرده است.

این موارد شامل نقض گستردۀ حقوق کنشگران سیاسی و حقوق زنان، روزنامه نگاران، فیلم سازان، وکیلان حقوق بشر و فعّالان زیست محیطی؛ استفاده از شکنجه برای بازداشت شدگان؛ تعیین مجازات اعدام در نبود حمایت های قضایی مقتضی؛ تقاضای وثیقه هایی با ارزش گزاف؛ و عدم استقلال قاضیان است.

گزارشگر ویژه همچنین نگرانی های خود را از نقض حقوق بشر گروه های اقلیت از جمله اعراب، آذری‌ها، بهائیان، بلوچ‌ها، مسیحیان، کردها، صوفیان و مسلمانان سنّی ابراز می دارد.

دکتر شهید در مورد جامعۀ بهائی ایران گزارش می دهد که پیروان این دین «به مرور زمان از تبعیض چند جانبه، از جمله محرومیت از شغل، حقوق مستمری و فرصت های آموزشی و نیز توقیف و تخریب اموال، رنج برده‌اند.»

حد اقل صد بهائی از جمله هفت رهبر جامعه بنا به این گزارش اکنون در جمهوری اسلامی زندانی هستند.

دکتر شهید می نویسد: «اکثر آن بازداشت شدگان ظاهراً با اتّهامات مرتبط با امنیت ملّی مواجه هستند و دادرسی های قضایی برای آنها فاقد معیارهای روند قانونی و محاکمۀ عادلانه بوده است.»

گزارشگر ویژه در پایان، بر خواستۀ خود مبنی بر گفتگویی سازنده با حکومت ایران، جامعۀ بین المللی و جامعۀ مدنی تأکید می کند.

بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد در نیویورک، گفت: «ما از تقاضای دکتر شهید که از حکومت ایران دعوت می کند در جهت تقویت حمایت های حقوق بشری برای شهروندان خود از نزدیک و بیش از پیش با جامعۀ بین المللی همکاری کند، استقبال می کنیم.»

او گفت: «ایران قدرت آن را دارد که یک فرهنگ مدارا ایجاد کند تا از تبعیض علیه زنان و اقلیت های دینی و قومی جلوگیری کند و آزادی های آنها را در تشکیل اجتماع و ابراز آزادانۀ نظرات خود تأمین نماید.»

«توپ اکنون در زمین ایران است. ما از آنها می خواهیم کاملاً با گزارشگر ویژه همکاری کنند زیرا او باید اجازه یابد فرمانی را که شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد به او داده، بر آورده سازد.»

Baha'i World News Service coverage of the persecution of the Baha'is in Iran

*The Baha'i World News Service has published a Special Report which includes further articles and background information about Iran's campaign to deny higher education to Baha'is. It contains news of latest developments, a summary of the situation, feature articles, case studies and testimonials from students, profiles of imprisoned educators, resources and links. *

*Another Special Report offers articles and background information about the seven Iranian Baha'i leaders – their lives, their imprisonment, trial and sentencing – and the allegations made against them. It also offers further resources about the persecution of Iran's Baha'i community. *

*The International Reaction page of the Baha'i World News service is regularly updated with responses from governments, nongovernmental organizations, and prominent individuals, to actions taken against the Baha'is of Iran. *

*The Media Reports page presents a digest of media coverage from around the world. *