عضو هیئت مشاورین، بهاونا انبراسان، بینش‌های ناشی از فعالیت‌های بهائی را در روستاهایی در ایالت بیهار هند که فرهنگ برابری در آن ریشه دوانده است، به اشتراک می‌گذارد.

بینش‌هایی از میدان عمل: پادکستی به بررسی پیشرفت‌هایی در زمینه برابری جنسیتی در هند می‌پردازد

۲۸ دی ۱۴۰۲

بینش‌هایی از میدان عمل: پادکستی به بررسی پیشرفت‌هایی در زمینه برابری جنسیتی در هند می‌پردازد

عضو هیئت مشاورین، بهاونا انبراسان، بینش‌های ناشی از فعالیت‌های بهائی را در روستاهایی در ایالت بیهار هند که فرهنگ برابری در آن ریشه دوانده است، به اشتراک می‌گذارد.

برای دسترسی به محتوای صوتی بیشتر پادکست «سرویس خبری جامعهٔ بهائی» را دانلود کنید.

RSS  |  Spotify  |  Apple Podcasts  |  SoundCloud  |  Tunein  |  iHeart  |  Stitcher

پاتنا (PATNA), هند — بهاونا انبراسان (Bhavna Anbarasan)، عضو هیئت مشاورین قاره‌ای آسیا، در بازدید اخیر خویش از مرکز جهانی بهائی، طی گفتگویی با سرویس خبری جامعه بهائی از فعالیت‌های جامعه‌سازی بهائی در روستاهای بیهار (Bihar) در هند، و تاثیر آن بر ایجاد فرهنگی جدید از برابری، سخن به میان آورد.

خانم انبراسان توضیح داد که با افزایش تعداد خانواده‌های شرکت‌ کننده در فضاهای مشورتی که هم از زنان و هم از مردان در گفتگو‌های مرتبط با بهبود اجتماعی بهره‌مند می‌گردد، حرکت به منظور نیل به برابری بیشتر در بیهار شتاب تازه‌ای یافته است.

فضاهای شور و مشورت ، افراد را از هر سنی که باشند قادر می‌سازد که به اعمال تجدید نظر در برخی از دیدگاه‌های رایج و سنتی پردازند، عقایدی که معمولاً مانع از پیشرفت تحصیلی زنان و دختران جوان گشته یا آنها را از مشارکت در تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف زندگی باز می‌دارد.

خانم انبراسان گفت: «بسیاری از پیش‌فرض‌ها و افکار نیاز به تغییر و تحول دارند، ولی به منظور ایجاد این تغییرات، باید در وهله اول درک کنیم که اصلا دلیل وجود این باورها چیست.»

افراد شرکت کننده در این بحث‌های تحول‌آفرین، تحت هدایت اصول معنوی به بررسی علل و ریشه‌های مسائل اجتماعی غالب می‌پردازند. اصول عدالت و یگانگی نوع بشر که در کانون تاملات این افراد بوده آنان را قادر ساخته فارغ از تفاوت‌های ظاهری، وحدت در عین تنوع را ترویج کنند.

خانم انبراسان بر تاثیر عمیقی که این گفتگوها در تقویت آگاهی فردی و نیز ترغیب اشخاص به بررسی وتحلیل عادات فکری و رفتاری خود دارند، تاکید فراوان کرد.

وی به توصیف این امر پرداخت که چگونه این فرآیند باعث رشد و پرورش قوه درون‌نگری عمیق‌تری در میان اعضای جامعه می‌گردد، و خاطرنشان کرد که بسیاری اکنون عادت دارند به طور معمول در پرتو اصول معنوی، تعاملات و افکار روزانه خود را به چالش کشیده از خود بپرسند: «چگونه باید در زندگی شخصی‌ خودم با خانواده‌ام به این موضوع بیاندیشم؟ چه سؤالاتی را می‌توانم از خود بپرسم تا به درک اینکه چه چیزی با یک اصل سازگار است و چگونه می‌توانم خود را با آن وفق دهم، کمک کند؟»

خانم انبراسان گفت که در این گفتگوها بینشی اساسی که بر آگاهی خانواده‌ها اثر می‌گذارد این است که تعداد بیشتری از مردم به این موضوع پی می‌برند که روح به عنوان یک حقیقت معنوی جنسیت ندارد. چنین درکی منجر به شناخت فراگیرتری از توانمندی‌های بالقوه فردی و جمعی‌ می‌شود.