عضو هیئت مشاورین، کِسِّییا روح، داستان‌هایی درباره اقدامات اجتماعی بهائی در حال ظهور در پاپوآ‌گینه‌نو، به اشتراک می‌گذارد که امید به آینده‌ای مرفه‌تر می دهد.

بینش‌هایی از میدان عمل: پادکستی اقدامات در جهت منافع عمومی در پاپوآ‌گینه‌نو را بررسی می‌کند

۷ آذر ۱۴۰۲

بینش‌هایی از میدان عمل: پادکستی اقدامات در جهت منافع عمومی در پاپوآ‌گینه‌نو را بررسی می‌کند

عضو هیئت مشاورین، کِسِّییا روح، داستان‌هایی درباره اقدامات اجتماعی بهائی در حال ظهور در پاپوآ‌گینه‌نو به اشتراک می‌گذارد که امید به آینده‌ای مرفه‌تر می دهد.

برای دسترسی به محتوای صوتی بیشتر پادکست «سرویس خبری جامعهٔ بهائی» را دانلود کنید.

RSS  |  Spotify  |  Apple Podcasts  |  SoundCloud  |  Tunein  |  iHeart  |  Stitcher

پورت مورسبی, پاپوآ‌گینه‌نو — در این قسمت پادکست از سرویس خبری، صحبت‌های کِسِّییا روح (Kessia Ruh)، عضو هیئت مشاورین قاره‌ای استرالیا را می‌شنویم، که داستان‌هایی درباره برخی از تلاش‌های بهائیان پاپوآ‌گینه‌نو جهت کمک به رفاه اجتماع‌شان را به اشتراک می‌گذارد.

سخنان خانم روح بر یک اصل کلیدی در بطن اقدامات اجتماعی بهائی تأکید می‌کند: ایمان به توانایی یک جمعیت در به عهده گرفتن رفاه مادی و معنوی خود.

او توضیح می‌دهد که چگونه در محله‌ها در سراسر پاپوآ‌گینه‌نو، مردم در برنامه آمادگی برای اقدام اجتماعی شرکت می‌کنند. این برنامه یک ابتکار آموزشی الهام گرفته از آموزه‌های بهائی است، که توانایی افراد را از طریق بکارگیری دانش علمی همراه با اصول معنوی، در جهت کمک به توسعه جوامع خود، تقویت می‌کند.

خانم روح می‌گوید: «منبع انگیزه این شرکت کنندگان، آموزه‌های حضرت بهاءالله است، آموزه‌هایی مانند: "اصلاح عالم از اعمال طیّبه طاهره و اعمال راضیه مرضیه بوده".

او می‌گوید این مفهوم عمیق به مردم امیدواری می‌دهد که «می‌توانند خانه، محله‌ها و جوامع خود را بهبود بخشند.»