جامعهٔ جهانی بهائی بروکسل: سیاست‌گذاری‌‌ها به تنهایی برای مقابله با تعصب نژادی کافی نیستند

۲ اسفند ۱۴۰۱

جامعهٔ جهانی بهائی بروکسل — بیانیه‌ای جدید از دفتر جامعهٔ جهانی بهائی در بروکسل یکی از مهم‌ ترین پرسش‌هایی را که اروپا امروزه با آن مواجه است بررسی می‌کند: چگونگی غلبه بر تعصب نژادی و سایر گونه‌‌های تعصب.

این بیانیه با عنوان «تأملاتی بر اجرای برنامه‌هایی برای مقابله با نژادپرستی: پرورش انسجام اجتماعی در سطح مردمی»، همزمان بود با کنفرانس هفتهٔ گذشتهٔ اتحادیهٔ اروپا که در استکهلم سوئد برگزار شد و موضوع آن اجرایی‌سازی برنامه‌های عملی کشورهای عضو برای مقابله با نژادپرستی بود. این طرح‌ها به دنبال تصویب برنامهٔ «اقدام علیه نژادپرستی اتحادیهٔ اروپا برای سال ۲۰۲۰-۲۰۲۵» ارائه می‌شوند که اندکی پس از تظاهرات سال ۲۰۲۰ در سراسر ایالات متحده و درخواست عدالت نژادی در سراسر جهان، تنظیم شد.

بیانیهٔ جامعهٔ جهانی بهائی تأکید می‌کند که اتخاذ برنامه‌های عملی ملی توسط کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا و پذیرش نیاز به مقابله با تعصب گامی مثبت است. با این حال، این بیانیه خاطرنشان می‌کند که «تعصب‌های ریشه‌دار را نمی‌توان تنها از طریق قوانین ضدنژادپرستی از قلب و ذهن افراد ریشه‌کن کرد چه برسد به ریشه‌کن کردن آن‌ها از ساختارهای زیربنایی اجتماع و نهادهای آن».

راشل بیانی از دفتر بروکسل در توضیح این موضوع تاکید می‌کند که رفع نابرابری و نژادپرستی در شهرها و روستاهای اروپا با تنوع در حال افزایششان، مستلزم بررسی دقیق نحوه‌ زندگی در سطح محلی است.

او می‌گوید: «دستیابی به هماهنگی در سطح مردمی برای غلبه بر نژادپرستی در تمام سطوح اجتماع حیاتی است. اگر مردم صرفاً به زندگی در کنار یکدیگر بدون تلاش برای وحدت و انسجام قانع شوند، نگرش‌های مضر ادامه خواهند داشت.»

بیانیهٔ جدید دفتر جامعهٔ جهانی بهائی در بروکسل، بررسی می‌کند که اگر موسسات ملی و اروپایی، جمعیتی را که به آنها خدمت می‌کنند «دارای توانایی و به عنوان عوامل تغییر» بنگرند، چه امکانات جدیدی می‌تواند پدیدار شوند. نمایش اسلاید
۲ تصاویر

بیانیهٔ جدید دفتر جامعهٔ جهانی بهائی در بروکسل، بررسی می‌کند که اگر موسسات ملی و اروپایی، جمعیتی را که به آنها خدمت می‌کنند «دارای توانایی و به عنوان عوامل تغییر» بنگرند، چه امکانات جدیدی می‌تواند پدیدار شوند.

بیانیهٔ جامعهٔ جهانی بهائی از بینش‌های حاصل از تجربیات فعالیت‌های جامعه‌سازی بهائی در سراسر اروپا استفاده کرده و اشاره می‌کند که وقتی افراد از پیشینه‌های مختلف با هم در قالب طرح‌هایی که به پیشرفت مادی و معنوی محله‌هایشان کمک می‌کند همکاری می‌کنند با دیدگاه‌هایی متفاوت از دیدگاه‌های خود مواجه شده، پیوندهای دوستی نزدیکی ایجاد کرده و نسبت به تبعیض‌هایی که همسایگانشان با آنها روبرو هستند آگاه‌تر می‌شوند.

بیانیهٔ جامعهٔ جهانی بهائی همچنین به امکانات جدیدی در زمینه رفع تعصب نژادی اشاره می‌کند که اگر موسسات ملی و اروپایی، جمعیت‌هایی را که به آنها خدمت می‌کنند «توانمند و به‌ عنوان عاملان ایجاد تغییر» بنگرند می‌تواند پدیدار شود. از این منظر، جمعیت‌های محلی به عنوان منابع قدرت یک جامعه دیده خواهند شد. جامعهٔ جهانی بهائی می‌‌گوید این پتانسیل استفاده نشده می‌تواند از طریق ایجاد فضاهای مشورتی تحقق یابد که در آن مقامات و ساکنان برای رسیدگی به نیازهای جامعه و مشارکت در سیاست‌گذاری با یکدیگر همکاری می‌کنند.

بیانیهٔ جامعهٔ جهانی بهائی، که در اینجا قابل مشاهده است، بخشی از تلاش‌های مداوم دفتر بروکسل برای کمک به گفتمان انسجام اجتماعی و حکمروایی جهانی است.