آرامگاه حضرت عبدالبهاء: با پایان پاکسازی، پروژه ساخت‌و‌ساز به پیش می‌رود

۲۵ مرداد ۱۴۰۱