نمایندگان عید رضوان را در بهجی جشن گرفتند

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
شرکت‌کنندگان در جشن روز نهم عید رضوان در کنار یکدیگر، گرد آرامگاه حضرت بهاءالله که مقدس‌ترین مکان برای بهائیان است طواف می‌کنند.

مرکز جهانی بهائی — روز گذشته بیش از دو هزار نفر از فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف سراسر جهان در بهجی گرد هم آمدند تا عید رضوان، سالروز اعلان امر حضرت بهاءالله را جشن بگیرند.

نمایندگان بیش از ۱۶۰ کشور جهان که برای شرکت در دوازدهمین کانونشن بین‌المللی بهائی گرد هم آمده بودند از جمله شرکت کنندگان این مراسم بودند. بسیاری از نمایندگان لباس‌های محلی کشور خود را بر تن داشتند که نشان از تنوع چشمگیر جامعۀ جهانی بهائی دارد.

اعلان امر تاریخی حضرت بهاءالله ۱۵۵ سال پیش در نزدیکی رود دجله در بغداد در باغی که ایشان از آن با نام رضوان ( به معنای بهشت) یاد می‌کنند صورت گرفت. حضرت بهاءالله و گروهی از یارانشان برای ۱۲ روز در این باغ اقامت داشتند. ایشان همچنین در این دوران اصول معنوی بنیادینی را تعیین کردند که شالودۀ تعالیم حضرت بهاءالله است و نشان از آغاز مرحلۀ جدیدی در تکامل حیات بشری دارد.

عید رضوان برای بهائیان سراسر دنیا از سرورانگیزترین اعیاد بهائی است.

بیش از دو هزار نفر برای جشن رضوان در بهجی گرد هم آمدند. نمایش اسلاید
۱۸ تصاویر

بیش از دو هزار نفر برای جشن رضوان در بهجی گرد هم آمدند.