بررسی ابعاد زمامداری در مجموعه مقالاتی در اسپانیا

۶ اسفند ۱۳۹۴
میزگردی در کنفرانس با موضوع زمامداری در مرکز مطالعات سیاسی و قانون اساسی شهر مادرید.

مادرید, اسپانیا — بخش نخست از سلسله کنفرانس‌هایی با موضوع "زمامداری" که به ‌ابتکار جامعۀ بهائی در اسپانیا آغاز شد منجر به نشر مجموعه مقالاتی با عنوان La gobernanza y sus enfoques (رویکردهای مختلف به زمامداری) گردید.

این کتاب که حاوی سخنرانی‌های ارائه شده در کنفرانس مزبور است، نتیجه همکاری موفّقیّت‌‌‌آمیز نهادهای دولتی، دینی، جامعۀ مدنی و بخش خصوصی است.

سرجیو گارسیا Sergio Garcia، مدیر دفتر روابط عمومی بهائیان اسپانیا و ویراستار این مجموعه مقالات جدید می‌گوید: "جامعۀ بهائی اسپانیا متعهّد شده‌ است که به‌فراگیری در خصوص مدل‌های نهادهای اجتماعی بپردازد که بر اساس اصول همکاری و رابطه متقابل، عدالت اجتماعی، صلح و پایداری محیط زیست بنا گشته‌اند ."

"این کنفرانس بخشی از تلاش‌های گسترده‌ای بود که با هدف مشارکت در گفتمان‌هایی در اسپانیا در خصوص بهسازی جامعه در اسپانیا برگزار می‌شود."

مجموعه مقالات La gobernanza y sus enfoques (رویکردهای مختلف به زمامداری) که اوایل این ماه در اسپانیا انتشار یافت. نمایش اسلاید
۴ تصاویر

مجموعه مقالات La gobernanza y sus enfoques (رویکردهای مختلف به زمامداری) که اوایل این ماه در اسپانیا انتشار یافت.

نوریا وحدت اورنگ، نمایندۀ جامعۀ بهائی اسپانیا در کنفرانس، توضیحاتی دربارۀ چگونگی همکاری دفتر روابط عمومی بهائیان با دیگر نهادهایی که هدفشان پیشبرد منافع مشترک است ایراد نمود.

وی گفت: "ما علاوه بر شرکت در کنفرانس‌ها و میزگردها تصمیم گرفتیم که با همکاری نهادهای دیگر نحوۀ جدیدی برای تبادل نظر فراهم نماییم. بر این اساس نخستین کنفرانس با موضوع زمامداری در مرکز مطالعات سیاسی و قانون اساسی تشکیل شد."

چرا زمامداری؟

دکتر گارسیا گفت: "هنگامی‌که ما با دقّت بیشتری به موضوع پرداختیم، دلایل متعدّدی را برای بررسی هرچه عمیق‌تر آن به دست آوردیم."

"به عنوان مثال متوجّه شدیم که نوعی اشتیاق عمومی برای الگوهای مؤثّرتر زمامداری، به خصوص در بین جوانان، وجود دارد. یا اینکه گروه‌هایی از اقشار مختلف مردم در اسپانیا وجود دارند که هر کدام ،در سطح نظری و عملی، به مسألۀ زمامداری می‌اندیشند. همچنین توجّه ما به مسائلی از قبیل اهمّیّت حکومتِ شایسته در مدیریت مسائل عمومی، و تجربۀ جامعۀ بهائی در سیستمِ زمامداری داخلی خود، جلب شد."

مقالات جدید، دیدگاه‌های متعدّدی را ارائه می‌دهند. همچنین از دیدِ دکتر گارسیا این مقالات پیش‌فرض‌های خاصّی را که در افکار عمومی معاصر وجود دارد به چالش می‌کشند. پیش‌فرض‌هایی که مورد سؤال قرار نگرفته‌اند و به سدّی در برابرِ پیشرفت جامعه بدل گشته‌اند.

از این منظر، این کنفرانس‌ها و مجموعۀ مقالات می‌کوشند تا دیدگاه‌های افراد مختلف را، که عمیقاً به مسئلۀ حکومت می‌اندیشند و می‌کوشند روش‌ها و طرق عملی را در این راه به‌دست دهند، به یکدیگر نزدیک کنند. این کنفرانس مکانی برای گفتمان‌های مداوم، ایجاد انگیزش در خَلق روش‌های نوین در جامعه و یا حتّی برای ارائۀ پیشنهادات جهت ترسیم خط مشی‌های اجتماعی را فراهم میکند.

این مجموعه شامل مقالاتی‌است از دکتر ریکاردو گارسیا گارسیا Dr. Ricardo García García مدیر پیشین ارتباطات دولتی با گروه‌های مذهبی تحت نظارت وزارت دادگستری دولت اسپانیا، و همچنین اینیگو بالدرس Inigo Baldres اقتصاددانی که در مجموعه مقالاتش به جنبشی در اسپانیا می‌پردازد که به‌دنبال الگوهای جایگزین اقتصادی است که از آن به‌عنوان "شبکۀ همبستگی اقتصادی" یاد می‌شود.

سرجیو گارسیا Sergio Garcia، عضو دفتر روابط عمومی بهائیان، این کتاب را ویرایش کرده است. وی در مقالۀ خود به مشکلات مبرم مربوط به زمامداری می‌پردازد و بینش جامعۀ بهائی و ساختار اداریِ نوپا و در حال رشدِ آنرا با خوانندگان در میان می‌گذارد.

این نخستین کتاب از مجموعه انتشاراتی است که این دفتر قصد دارد تا آنرا در یک سلسله مجلدّاتی با عنوان زمامداری ارائه نماید. طرح‌هایی برای جلد دوّم در دست اجرا است که به کنفرانس "زمامداری و دین" مربوط می‌شود که در تالارِ پالااو رابِرتز در شهر بارسلون Palau Roberts of Barcelona برگزار شد.