آرامگاه حضرت عبدالبهاء: سازه سطح مشبک سقف بنا به طور کامل نمایان می‌شود

۱۳ آذر ۱۴۰۲

شکل کاملی از آرامگاه حضرت عبدالبهاء برای اولین بار پدیدار شده است؛ این آرامگاه در حال ظهور، نمادی از خدمت بی‌وقفه به بشریت است.