جوانان: جامعه جهانی بهائی بر نقش اساسی جوانان در تحول اجتماعی تاکید می‌کند

۱۰ فروردین ۱۴۰۳

جامعه جهانی بهائی، بروکسل — دفتر بروکسلِ جامعه جهانی بهائی بیانیه‌ای منتشر کرده است که در آن بر نقش اساسی جوانان به عنوان قهرمانان شکل‌دهی پیشرفت اجتماعی تأکید شده است.

این بیانیه با عنوان «استراتژی اتحادیه اروپا برای جوانان: برخی ملاحظات»، مخاطبان را در خصوص راه‌های پرورش پتانسیل جوانان به عنوان تسریع‌کننده‌ی تغییر، دعوت به تامل می‌کند. گسترش نقش و هدف آموزش، تقویت زندگی اجتماعی، پرورش روابط بین نسلی، و فراهم کردن امکان مشارکت در فرایندهای تصمیم‌گیری‌ پی در پی، راه‌های ذکر شده در این بیانیه برای پرورش این پتانسیل است.

این بیانیه در اختیار مقامات اتحادیه اروپا، کشورهای عضو سازمان ملل، و همچنین سازمان‌های جامعه مدنی و دانشگاهیان قرار گرفته است و از آن‌ها خواسته شده تا مفاد آن را در مباحثات کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا که مرتبط با سیاست‌گذاری برای جوانان است، به کار گیرند. انتشار این بیانیه مصادف است با نشستی مهم در بروکسل که به مناسبت به نیمه رسیدن پروژه «استراتژی جوانان اتحادیه اروپا» (۲۰۱۹-۲۰۲۷) برگزار می‌شود.

راشل بیانی، از نمایندگان دفتر بروکسل، در صحبت با سرویس خبری جامعه بهائی گفت: «جوانان توانایی منحصر به فردی برای پاسخگویی به چالش‌های امروزی را دارند چرا که از خود پرسش‌های اساسی راجع به هویت خود و جایگاهشان در جهان می‌پرسند.»

او افزود: «همچنین وقتی جوانان، به‌ویژه در مسیر تحصیلی‌شان، تشویق و همراهی شوند، این فرصت پرسشگری به آنها توانایی بازنگری در مورد جامعه‌شان را می‌دهد.»

او بر پتانسیل تحول‌آفرین آموزش در توانمندسازی جوانان برای جهت دادن به استعدادهای خود هم برای توسعه‌ی فردی و هم برای خیر جمعی تأکید کرد.

این بیانیه با الهام از تجربیات برنامه‌های آموزشی بهائی که توانمندی خدمت به جامعه را ایجاد می‌کنند، نقش سیستم‌های آموزشی را در الهام بخشیدن به جوانان برای دیدن مشارکت خود در انجام کارهای معنادار، نه تنها از دریچه منفعت شخصی، بلکه به عنوان عاملی قدرتمند برای کمک به رفاه اجتماعی، به تصویر می‌کشد.

این رویکرد مستلزم وجود سیستم‌های آموزشی‌ای است که تفکر تحلیلی در مورد نیازهای اجتماعی را تقویت می‌کنند، احساس مسئولیت اخلاقی را القا کرده و جوانان را در به کارگیری دانش خود برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی راهنمایی می‌نمایند.

جامعه جهانی بهائی بر نقش منحصر به فرد جوانان در تقویت وحدت و همکاری میان گروه‌های مختلف تاکید کرده و بیان می‌کند که جوانان قادر به هدایت و راهبری اقدامات برای ایجاد روابط جدید و فراگیر در سطح مردمی هستند، اقداماتی که مبتنی بر اعتقاد به یگانگی نوع بشر هستند.

این بیانیه، که در اینجا قابل مشاهده است، مبتنی بر تلاش‌های مستمر جامعه جهانی بهائی برای شرکت در گفتمان در ارتباط با بهبود اجتماعی در ابعاد مختلف آن است.