بیانیه جدیدی از جامعه جهانی بهائی تاثیر فناوری‌های دیجیتال بر زنان و نیاز به مشارکت هر چه بیشتر آنان در فرآیندهای نوآوری را بررسی می‌کند.

جامعه جهانی بهائی، دفتر نیویورک: مشارکت زنان در بازاندیشی تکنولوژی‌های دیجیتال

۹ اسفند ۱۴۰۱

دفتر نیویورک جامعهٔ جهانی بهائی — واقعیت‌های جهانی به سرعت در حال تغییر درک عمیق‌تری از بهم‌پیوستگی بشر و اتکای بیشتر به فناوری‌های دیجیتال را برانگیخته است. برای بسیاری از زنان از جمله آن‌هایی که دسترسی به این فناوری‌ها یا توانایی تعیین تأثیرگذاری آن‌ها بر جوامعشان را ندارند این موضوع منجر به طرد و به حاشیه رانده شدن بیشتر شده است.

این نکته موضوع اصلی بیانیه‌ای جدید است که توسط دفتر نیویورک جامعهٔ جهانی بهائی منتشر شده است و بخشی از مشارکت این دفتر را در شصت و هفتمین نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد شکل می‌دهد که هر سال در ماه مارس برگزار می‌شود.

این بیانیه با عنوان «رعایت سلسله مراتب ارزش‌ها در نوآوری: مشارکت زنان در بازاندیشیِ فناوری رقمی» لزوم ادغام دیدگاه‌های گوناگون، به خصوص دیدگاه‌های زنان، در فرایند طراحی و توزیع فناوری‌های دیجیتال را بررسی می‌کند.

جامعهٔ جهانی بهائی می‌گوید: «گسترشِ مشارکتِ زنان مآلاً باید بر اساسِ تصدیقِ این واقعیت باشد که کثرت و تنوعِ دیدگاه‌ لازمۀ ایجادِ آینده‌ای است که پاسخگوی طیفِ کاملِ تجربیاتِ انسانی باشد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: « با این حال، نمایندگی بر اساسِ برابری، به جای این که تنها به صورتِ هدفی محسوب شود، به صورتِ وضعی عمل می‌کند که الگوهای رایج و شایعِ رقابت و نابرابری را توانِ آن می‌دهد که جا را برای همکاری و پرسشگریِ جمعی و توجه به خیرِ عام باز کند».

ایدهٔ اصلی مطرح شده در این بیانیه این است که فناوری های دیجیتال از نظر ارزشی خنثی نیستند و نحوه طراحی و کاربرد آن‌ها می‌تواند نابرابری‌های موجود را تداوم بخشیده یا آن‌‌ها را رفع کنند.»

جامعهٔ جهانی بهائی توضیح می‌دهد که بسیاری از فناوری‌ها با تصورات تحریف‌شده درباره ماهیت، هویت، پیشرفت و هدف انسان طراحی شده‌اند و اغلب بر پایه ارزش‌های مادی‌گرایانه هستند. بنابراین اگر ابزارهای دیجیتال بخواهند مروج جامعه‌ای برابر و عادلانه‌تر باشند، بررسی صریح ارزش‌ها و نیت‌هایی که فرآیندهای نوآوری را هدایت می‌کنند، ضروری است.

سفیرا رامش‌فر، نماینده‌ دفتر جامعهٔ جهانی بهائی می‌گوید: «پیشرفت‌ها در فناوری‌های دیجیتال این پتانسیل را دارد که توانمندی انسانی را افزایش داده، میان جوامع پیوند برقرار کند و مردم را قادر به انجام وظایف و دسترسی به اطلاعاتی کند که قبلاً دشوار یا غیرممکن بوده است. با این حال، این موضوع پیامدهای اخلاقی مهمی را به همراه دارد که باید در نظر گرفته شوند.»

وی افزود: «برای مثال، چگونه می‌توان دیدگاه‌های جوامع، به‌ویژه زنان را در مراحل اولیه مورد توجه قرار داد و آنها را در مشورت‌هایی که ارزش‌ها و اولویت‌های مرتبط را در بستر محلی آن‌ها مشخص می‌کند دخیل کرد؟»

موضوع پیشرفت تکنولوژی از جمله موضوعاتی است که دفتر نیویورک جامعهٔ جهانی بهائی در کمیسیون آتی وضعیت زنان در کنار موضوعاتی همچون حکمروایی، بازتعریف برداشت‌ها از قدرت، انسجام اجتماعی و نقش جوانان در تحول جمعی بررسی خواهد کرد.