روزنه‌ها؛ مروری بر یک سده جهد و تلاش: فیلم جدید سفر جامعهٔ جهانی بهائی را مرور می‌کند

روزنه‌ها؛ مروری بر یک سده جهد و تلاش: فیلم جدید سفر جامعهٔ جهانی بهائی را مرور می‌کند

۱۵ دی ۱۴۰۰

مرکز جهانی بهائی — روزنه‌هایی به صد سال جهد و تلاش، فیلمی که به سفارش بیت‌العدل اعظم ساخته شده امروز در وب‌سایت Bahai.org منتشر شد.

این فیلم بینش‌هایی دربارهٔ صد سال تلاش و یادگیری جامعهٔ بهائی را که در زمان درگذشت حضرت عبدالبهاء در سال ۱۹۲۱ جامعه‌ای نوپا بود ارائه می‌دهد و مسیری را به تصویر می‌کشد که این جامعه برای مشارکت در ساخت جهانی مبتنی بر اصل یگانگی نوع انسان به اقدامات کنونی خود رسیده است.

این فیلم ۶۶ دقیقه‌ای به زبان‌های عربی، انگلیسی، فرانسوی، فارسی، روسی، اسپانیایی و سواحیلی موجود است و می‌توان آن را در یوتیوب تماشا کرد.