برنامه‌ها برای سنگ مرمر بنا در یک کنفرانس مطبوعاتی‌ در ایتالیا ارائه شد

۲۸ آذر ۱۴۰۰