آرامگاه حضرت عبدالبهاء: تکمیل دیوارهای میدانگاه مرکزی و شروع ساخت سطح مشبک

۱۹ شهریور ۱۴۰۰

مرکز جهانی بهائی — با تکمیل دیوارهای میدانگاه مرکزی آرامگاه حضرت عبدالبهاء، کار ساخت و ساز وارد مرحلهٔ جدیدی شده است و فرآیند پیچیدهٔ ساخت سطح مشبکی که میدانگاه مرکزی را در بر خواهد گرفت آغاز شده است.

این سطح مشبک بعد از اتمام، ساختمان اصلی را به خاکریزهای اطراف متصل می‌کند. مرحلهٔ فعلی این فرآیند شامل قرار دادن اولین بلوک‌های پلی‌استایرن منبسط شده است که قالب لازم برای ساخت شبکه‌ها را فراهم می‌کند.

با پیشرفت این پروژه، جوامع بهائی در سراسر جهان در حال آماده‌سازی برای گرامیداشت صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء در ماه نوامبر و تأمل در ویژگی‌های خارق‌العاده شخصیتی و زندگی سراسر خدمت ایشان هستند.

پیشرفت‌های اخیر این پروژه در تصاویری که در ادامه می‌آید نشان داده شده است.

این تصویر آخرین مراحل ساخت قطعاتی را نشان می‌دهد که دیوارهای میدان‌گاه مرکزی را به دیوارهای میدان‌گاه‌های شمالی و جنوبی متصل می‌کنند.

این تصویر آخرین مراحل ساخت قطعاتی را نشان می‌دهد که دیوارهای میدان‌گاه مرکزی را به دیوارهای میدان‌گاه‌های شمالی و جنوبی متصل می‌کنند.

نمای نزدیک از مراحل اولیه ساخت جداره‌هایی که دیوارهای میدان‌گاه‌های مرکزی، شمالی و جنوبی را به هم متصل می کند.

نمای نزدیک از مراحل اولیه ساخت جداره‌هایی که دیوارهای میدان‌گاه‌های مرکزی، شمالی و جنوبی را به هم متصل می کند.

در این عکس دیوارهای تکمیل شده در ضلع شرقی و غربی آرامگاه دیده می‌شوند که اکنون در سرتاسر سازه امتداد یافته‌اند.

در این عکس دیوارهای تکمیل شده در ضلع شرقی و غربی آرامگاه دیده می‌شوند که اکنون در سرتاسر سازه امتداد یافته‌اند.

کارگران در حال آماده سازی بلوک‌های پلی‌استایرن منبسط شده در شکل‌ها و اندازه‌های دقیق هستند که قالب لازم برای ساخت شبکه‌های ظریف و پیچیده را فراهم می‌کنند.

کارگران در حال آماده سازی بلوک‌های پلی‌استایرن منبسط شده در شکل‌ها و اندازه‌های دقیق هستند که قالب لازم برای ساخت شبکه‌های ظریف و پیچیده را فراهم می‌کنند.

هر بلوک بعد از آماده شدن با دقت روی سکوهای بالای میدان مرکزی قرار می گیرد.

هر بلوک بعد از آماده شدن با دقت روی سکوهای بالای میدان مرکزی قرار می گیرد.

این نمای هوایی الگوی تازه نمایان شده از سقف مشبک و نورگیرهایی را نشان می‌دهد که از ساختمان اصلی بیرون می‌آیند.

این نمای هوایی الگوی تازه نمایان شده از سقف مشبک و نورگیرهایی را نشان می‌دهد که از ساختمان اصلی بیرون می‌آیند.

در سمت دیگر، کار روی مسیری که دور آرامگاه کشیده شده است در حال پیشرفت است و دو سوم پایهٔ بتنی آن در حال حاضر تکمیل شده‌ است.

در سمت دیگر، کار روی مسیری که دور آرامگاه کشیده شده است در حال پیشرفت است و دو سوم پایهٔ بتنی آن در حال حاضر تکمیل شده‌ است.

در میدان‌گاه جنوبی، ساخت باغچه‌ها و گلکاری‌ها آغاز شده است.

در میدان‌گاه جنوبی، ساخت باغچه‌ها و گلکاری‌ها آغاز شده است.

قبل از اینکه پایهٔ بتنی میدان‌گاه جنوبی ساخته شود، باید بلوک های «درون تهی شکل‌دهنده» در جای خود نصب شوند تا سکوی بتنی از سطح خاک فاصله بگیرد.

قبل از اینکه پایهٔ بتنی میدان‌گاه جنوبی ساخته شود، باید بلوک های «درون تهی شکل‌دهنده» در جای خود نصب شوند تا سکوی بتنی از سطح خاک فاصله بگیرد.

کار ساخت باغچه‌های آبشاری در میدان‌گاه شمالی نیز پیشرفت کرده است.

کار ساخت باغچه‌های آبشاری در میدان‌گاه شمالی نیز پیشرفت کرده است.

نمای هوایی از سازه از زاویهٔ شمال شرقی.

نمای هوایی از سازه از زاویهٔ شمال شرقی.