بتن‌ریزی میدانگاه مرکزی و کف بنای ساختمان اصلی که این هفته تکمیل شد پروژه را وارد مرحلهٔ جدیدی کرده و دو دیوارهٔ ورودی نیز نزدیک به اتمام است.

آرامگاه حضرت عبدالبهاء: تکمیل کف بتنی بنای اصلی مرحلهٔ مهمی از پیشرفت را رقم می‌زند

۲۴ اسفند ۱۳۹۹

مرکز جهانی بهائی — ساخت آرامگاه حضرت عبدالبهاء این هفته با ریخته شدن کف بتونی ساختمان اصلی و میدانگاه مرکزی مرحلهٔ مهمی را پشت سر گذاشت. پس از مراحل آماده‌سازی متعدد و در حالی که برخی از دیوارهای محوطه شمالی و جنوبی در حال اتمام هستند، کف منطقهٔ مرکزی از اولین قسمت‌های پروژه است که به شکل نهایی خود می‌رسد.

پیشرفت‌های اخیر این پروژه را در تصاویر زیر می‌توانید مشاهده کنید:

در محوطه‌ای به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع بتن ریخته شده و سکویی ایجاد کرده که با سنگ‌های محلی سنگ‌فرش می‌شود. ارتفاع کف نهایی به حدود ۳.۵ متر بالاتر از سطح اصلی زمین محل بنا می‌رسد.

در محوطه‌ای به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع بتن ریخته شده و سکویی ایجاد کرده که با سنگ‌های محلی سنگ‌فرش می‌شود. ارتفاع کف نهایی به حدود ۳.۵ متر بالاتر از سطح اصلی زمین محل بنا می‌رسد.

سطح دال بتنی پس از ریختن صاف می‌شود.

سطح دال بتنی پس از ریختن صاف می‌شود.

نماهای میدانگاه مرکزی قبل از (بالا) و بعد از (پایین) کار این هفته.

نماهای میدانگاه مرکزی قبل از (بالا) و بعد از (پایین) کار این هفته.

بعد از آماده شدن بتن کف میدانگاه مرکزی، کار بر روی دیوارهای اطراف میدانگاه و ستون‌های ساختمان اصلی می‌تواند ادامه یابد.

بعد از آماده شدن بتن کف میدانگاه مرکزی، کار بر روی دیوارهای اطراف میدانگاه و ستون‌های ساختمان اصلی می‌تواند ادامه یابد.

در تصویر (وسط) قالب ویژه‌ای که برای ساخت هشت ستون بنای اصلی به کار می‌رود دیده می‌شود. هر کدام از این ستون‌ها ۱۱ متر ارتفاع خواهند داشت.

در تصویر (وسط) قالب ویژه‌ای که برای ساخت هشت ستون بنای اصلی به کار می‌رود دیده می‌شود. هر کدام از این ستون‌ها ۱۱ متر ارتفاع خواهند داشت.

دیوارهای ورودی پیرامون محوطه‌های شمالی و جنوبی و همچنین ستون‌هایی که در قسمت جلوی عکس دیده می‌شوند و کف میدانگاه شمالی بر آن‌ها استوار است در حال تکمیل هستند.

دیوارهای ورودی پیرامون محوطه‌های شمالی و جنوبی و همچنین ستون‌هایی که در قسمت جلوی عکس دیده می‌شوند و کف میدانگاه شمالی بر آن‌ها استوار است در حال تکمیل هستند.

قالب دیوار ورودی در ضلع غربی میدانگاه شمالی در حال برافراشته‌شدن است.

قالب دیوار ورودی در ضلع غربی میدانگاه شمالی در حال برافراشته‌شدن است.

دیوار ورودی ضلع شرقی میدانگاه شمالی نزدیک به اتمام است.

دیوار ورودی ضلع شرقی میدانگاه شمالی نزدیک به اتمام است.

در این تصویر دو نما از دیوار ورودی در ضلع شرقی میدانگاه جنوبی دیده می‌شود. این دیوار در چندین لایه ساخته شده و قسمت شیب‌دار آن در بالا حال تکمیل است.

در این تصویر دو نما از دیوار ورودی در ضلع شرقی میدانگاه جنوبی دیده می‌شود. این دیوار در چندین لایه ساخته شده و قسمت شیب‌دار آن در بالا حال تکمیل است.

نمایی از سمت غربی پیشرفت کار ساخت مسیری را که حول آرامگاه دایره می‌زند نشان می‌دهد.

نمایی از سمت غربی پیشرفت کار ساخت مسیری را که حول آرامگاه دایره می‌زند نشان می‌دهد.

با اتمام فونداسیون و دال مرکزی و نزدیک شدن دیوارهای ورودی به مرحلهٔ تکمیل، بنای آرامگاه و سازه‌های مربوط به آن نیز به زودی شکل خود را پیدا خواهند کرد.

با اتمام فونداسیون و دال مرکزی و نزدیک شدن دیوارهای ورودی به مرحلهٔ تکمیل، بنای آرامگاه و سازه‌های مربوط به آن نیز به زودی شکل خود را پیدا خواهند کرد.