پل‌هایی برای تفاهم: دانشگاه پرنت و برابری نژادی در آمریکا

۲۹ مرداد ۱۳۹۹
همزمان با افزایش آگاهی در ایالات متحده نسبت به تعصب نژادی، دانشگاه پرنت (Parent University)، یک سازمان الهام گرفته از آموزه‌های بهائی در این کشور با استفاده از چندین دهه تجربۀ خود در ترویج برابری نژادی در ساوانا، جورجیا برای ایجاد درجات بالاتری از وحدت اجتماعی تلاش می‌کند.

ساوانا, ایالات متحدۀ آمریکا — همزمان با افزایش آگاهی در ایالات متحده نسبت به تعصب نژادی، دانشگاه پرنت (Parent University)، یک سازمان الهام گرفته از آموزه‌های بهائی در این کشور با استفاده از چندین دهه تجربۀ خود در ترویج برابری نژادی در ساوانا، جورجیا برای ایجاد درجات بالاتری از وحدت اجتماعی تلاش می‌کند.

این موسسه با برگزاری فضاهای گفتگوی سازنده به شکل آنلاین در مورد برابری و عدالت، میان اعضای جامعه و نمایندگان دولت محلی، از جمله شهردار و رئیس پلیس پلی ارتباطی فراهم می‌کند.

مایکل اونیل (Michael O’Neal)، مدیر اجرایی این سازمان می‌گوید: «رویکرد یادگیری می‌تواند مسائل پیش روی جامعه را حل کند. دانشگاه پرنت بیش از ۲۰سال پیش همزمان با تنش‌ها در زمینه‌‌ نابرابری‌های نژادی در سیستم آموزشی ساوانا تاسیس شد و روشی برای مرتبط کردن والدین، مقامات رسمی مدرسه و شهر و دیگر اعضای جامعه در یک محیط یادگیری ارائه داد، شیوه‌ای که ما بر اساس آن می‌توانستیم از اصل مشورت بهائی به جای نگرش‌های تقابل‌گرانه‌ای استفاده کنیم که کار را به بن‌بست کشانده بود.» در چنین گردهمایی‌هایی، دیدگاه اعضای مختلف جامعه شنیده می‌شود تا در مورد اقدام به توافق برسیم.

در حال حاضر دانشگاه پرنت برنامه‌های آموزشی‌‌ای ارائه می‌دهد که برای والدین و معلمین این امکان را فراهم می‌کند که به ‌طور منظم در مورد مسائل پیش روی جامعه مشورت کنند. اغلب مدیران مدرسه و مقامات دولت محلی نیز در این مشورت‌ها مشارکت دارند.

این عکس پیش از بحران سلامت فعلی گرفته شده است. در فضاهای گفتگویی که به میزبانی دانشگاه پرنت و بر اساس اصل مشورت بهائی شکل می‌گیرد، دیدگاه‌های اعضای مختلف جامعه به منظور رسیدن به توافق نظر در مورد اقدام شنیده می‌شود. نمایش اسلاید
۶ تصاویر

این عکس پیش از بحران سلامت فعلی گرفته شده است. در فضاهای گفتگویی که به میزبانی دانشگاه پرنت و بر اساس اصل مشورت بهائی شکل می‌گیرد، دیدگاه‌های اعضای مختلف جامعه به منظور رسیدن به توافق نظر در مورد اقدام شنیده می‌شود.

چند روز پس از شروع ناآرامی‌ها در سراسر کشور به دلیل خشونت پلیس علیه شهروندان آفریقایی-آمریکایی، این سازمان رئیس پلیس ساوانا را به یک گفتگوی آنلاین با حضور اعضای جامعه دعوت کرد. درک این که اعضای جامعه و مسئولین دغدغه‌های مشترکی دارند به ایجاد فهم متقابلِ برای شکل‌گیری یک گفتگوی سازنده کمک کرد. روی مینتر (Roy Minter)، رئیس پلیس گفت: «من از آنچه می‌بینم منزجر و آشفته هستم. درست است که من در محل کار یونیفرم پلیس بر تن دارم اما هر روز به عنوان یک مرد آفریقایی-آمریکایی زندگی می‌کنم، بنابراین هرگز، هرگز فراموش نمی‌کنم که از کجا آمده‌ام و چه مشکلاتی را پشت سر گذاشته‌ام...»

گفتگوهای بعدی، این حس را میان اقشار مختلف اجتماع تقویت کرده است که همگی هدفی مشترک در جهت بهبود امنیت عمومی دارند.

شهردار، وان جانسون (Van Johnson) در یکی از جلساتی که اخیراً به میزبانی دانشگاه پرنت برگزار شد گفت: «می‌دانیم که بحران باعث بروز خلاقیت و فرصت می‌شود.» او اظهار داشت اکنون فرصت‌های جدیدی دارد فراهم می‌شود تا فرآیند تصمیم‌گیری «افرادی را شامل شود که هرگز پشت میزهای مذاکره جایی نداشتند.»

این عکس پیش از بحران سلامت فعلی گرفته شده است. دانشگاه پرنت برنامه‌های آموزشی‌‌ای ارائه می‌دهد که برای والدین و معلمین این امکان را فراهم می‌کند که به‌طور منظم در مورد مسائل پیش روی جامعه مشورت کنند. اغلب مدیران مدرسه و مقامات دولت محلی نیز در این مشورت‌ها مشارکت دارند. نمایش اسلاید
۶ تصاویر

این عکس پیش از بحران سلامت فعلی گرفته شده است. دانشگاه پرنت برنامه‌های آموزشی‌‌ای ارائه می‌دهد که برای والدین و معلمین این امکان را فراهم می‌کند که به‌طور منظم در مورد مسائل پیش روی جامعه مشورت کنند. اغلب مدیران مدرسه و مقامات دولت محلی نیز در این مشورت‌ها مشارکت دارند.

شهردار و رئیس پلیس بر نقش حیاتی دانشگاه پرنت در ایجاد تعامل نزدیک بین والدین و موسسات محلی و میان اقشار مختلف اجتماع اشاره کردند، گروه‌هایی که در غیر این صورت به ندرت با هم تعامل داشتند. مینتر، رئیس پلیس گفت: «برای ما مهم است که در چنین جلساتی شرکت داشته باشیم و از راه‌های مختلف برای بهبود ارتباطات، به خصوص با جوانان جوامع‌مان استفاده کنیم.»

آقای اونیل با نگاهی به آینده از تحول مورد نیاز در روابط میان بازیگران اجتماعی مختلف صحبت می‌کند. «ما با نگرش‌های تقابل‌گرایانه و مخالفت نمی‌توانیم از نژادپرستی خلاص شویم. باید روابطی مشارکتی و شمول‌گرا میان افراد، جوامع و موسسات اجتماع بر اساس درکی از یگانگی بشر ایجاد کنیم.»