«بامداد تابان»: فیلم تازه‌ای برای دویستمین سالگرد، تصویری از تکاپو برای جستجوی حقیقت و معنا

۱ مهر ۱۳۹۸
امروز فیلمی به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب در آدرس bicentenary.bahai.org/fa منتشر شد.

مرکز جهانی بهائی — فیلم جدیدی با عنوان «بامداد تابان» که به سفارش بیت‌العدل اعظم به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب ساخته شده است، امروز در وب‌سایت دویستمین سالگرد https://bicentenary.bahai.org/fa/the-bab/ منتشر شد.

«بامداد تابان» داستان زندگی هشت نفر در نقاط مختلف دنیا است که تجربۀ جستجوی خود را برای یافتن حقیقت و معنای زندگی بازگو می‌کنند. آن‌ها نحوۀ شناختن دو پیامبر الهی، حضرت باب و حضرت بهاءالله، را با ما در میان می‌گذارند که آموزه‌هایشان افکار و رفتار بشر را متحول می‌سازد.

روایت این هشت نفر در پسزمینه‌ داستان زندگی خارق العاده و استثنایی حضرت باب، مبشر به ظهور حضرت بهاءالله بررسی می‌شود.

این فیلم ۴۸ دقیقه‌ای به صورت دوبله و همراه با زیرنویس و به زبان‌های عربی، انگلیسی، فرانسوی، فارسی، روسی، اسپانیایی و سواحیلی در این لینک قابل مشاهده است. همچنین می‌‌توان فیلم را در یوتیوب تماشا کرد.