آرامگاه حضرت عبدالبهاء: تکمیل سازهٔ بتنی آرامگاه

۸ شهریور ۱۴۰۲

سقف مشبک آرامگاه حضرت عبدالبهاء اکنون بتن‌ریزی شده است. این مرحله نشان از تکمیل بدنه بتنی بنا دارد.


پاپوآ گینه نو: قطعات چوبی کنده‌کاری شده با دست به معبد در حال ساخت زیبایی می‌بخشند
معابد بهائی
۱:۴۸ دقیقه

پاپوآ گینه نو: قطعات چوبی کنده‌کاری شده با دست به معبد در حال ساخت زیبایی می‌بخشند

مروری بر سال ٢٠٢٣
گفتمان‌های عمومی
۱۰:۲۵ دقیقه

مروری بر سال ٢٠٢٣

آرامگاه حضرت عبدالبهاء: سازه سطح مشبک سقف بنا به طور کامل نمایان می‌شود
آرامگاه حضرت عبدالبهاء
۲:۳۱ دقیقه

آرامگاه حضرت عبدالبهاء: سازه سطح مشبک سقف بنا به طور کامل نمایان می‌شود

برزیل: مجلس نمایندگان صدمین سال تشکیل جامعه بهائی آن کشور را گرامی‌ می‌دارد
گفتمان‌های عمومی
۳:۳۴ دقیقه

برزیل: مجلس نمایندگان صدمین سال تشکیل جامعه بهائی آن کشور را گرامی‌ می‌دارد

رادیو جامی: سرویس رادیویی، به مدیریت جوانان، حس تعلق را در لواندا می‌پروراند
اقدام اجتماعی
۲:۲ دقیقه

رادیو جامی: سرویس رادیویی، به مدیریت جوانان، حس تعلق را در لواندا می‌پروراند

مطالعات بهائی: در پی چشم‌اندازی گسترده از واقعیت در پرتو اصول روحانی
گفتمان‌های عمومی
۱:۵۶ دقیقه

مطالعات بهائی: در پی چشم‌اندازی گسترده از واقعیت در پرتو اصول روحانی

پاپوآ گینه نو: معبد بهائی در حال شکل‌گیری، نمادی از وحدت
معابد بهائی
۲:۱۸ دقیقه

پاپوآ گینه نو: معبد بهائی در حال شکل‌گیری، نمادی از وحدت

حمایت بی‌سابقه: حمایت از #داستان_ما_یکیست از جانب صدها میلیون مخاطب در سراسر جهان
آزار و اذیت بهائیان ایران
۲:۴۰ دقیقه

حمایت بی‌سابقه: حمایت از #داستان_ما_یکیست از جانب صدها میلیون مخاطب در سراسر جهان

آرامگاه حضرت عبدالبهاء: ساخت‌وساز به مرحله مهمی نزدیک می‌شود
آرامگاه حضرت عبدالبهاء
۲:۱۲ دقیقه

آرامگاه حضرت عبدالبهاء: ساخت‌وساز به مرحله مهمی نزدیک می‌شود