آرامگاه حضرت عبدالبهاء: تکمیل سازهٔ بتنی آرامگاه

۸ شهریور ۱۴۰۲

سقف مشبک آرامگاه حضرت عبدالبهاء اکنون بتن‌ریزی شده است. این مرحله نشان از تکمیل بدنه بتنی بنا دارد.


مطالعات بهائی: در پی چشم‌اندازی گسترده از واقعیت در پرتو اصول روحانی
گفتمان‌های عمومی
۱:۵۶ دقیقه

مطالعات بهائی: در پی چشم‌اندازی گسترده از واقعیت در پرتو اصول روحانی

پاپوآ گینه نو: معبد بهائی در حال شکل‌گیری، نمادی از وحدت
معابد بهائی
۲:۱۸ دقیقه

پاپوآ گینه نو: معبد بهائی در حال شکل‌گیری، نمادی از وحدت

حمایت بی‌سابقه: حمایت از #داستان_ما_یکیست از جانب صدها میلیون مخاطب در سراسر جهان
آزار و اذیت بهائیان ایران
۲:۴۰ دقیقه

حمایت بی‌سابقه: حمایت از #داستان_ما_یکیست از جانب صدها میلیون مخاطب در سراسر جهان

آرامگاه حضرت عبدالبهاء: ساخت‌وساز به مرحله مهمی نزدیک می‌شود
آرامگاه حضرت عبدالبهاء
۲:۱۲ دقیقه

آرامگاه حضرت عبدالبهاء: ساخت‌وساز به مرحله مهمی نزدیک می‌شود

#داستان_ما_یکیست: دعوت کمپین برای ابراز حمایت در ۲۸ خرداد
آزار و اذیت بهائیان ایران
۱:۵۹ دقیقه

#داستان_ما_یکیست: دعوت کمپین برای ابراز حمایت در ۲۸ خرداد

آرامگاه حضرت عبدالبهاء: فیلمی کوتاه روند ساخت‌وساز این پروژه را بررسی می‌کند
آرامگاه حضرت عبدالبهاء
۲۱:۵۹ دقیقه

آرامگاه حضرت عبدالبهاء: فیلمی کوتاه روند ساخت‌وساز این پروژه را بررسی می‌کند

جمهوری دموکراتیک کنگو: آغوش باز معبد بهائی به روی همگان
معابد بهائی
۴:۲۸ دقیقه

جمهوری دموکراتیک کنگو: آغوش باز معبد بهائی به روی همگان

کرسی بهائی در دانشگاه مریلند: ۳۰ سال ترویج گفتگو و صلح
گفتمان‌های عمومی
۴:۴۶ دقیقه

کرسی بهائی در دانشگاه مریلند: ۳۰ سال ترویج گفتگو و صلح

ماه گرامیداشت تاریخ سیاه‌پوستان: معبد بهائی مروج یگانگی
گفتمان‌های عمومی
۱:۳۱ دقیقه

ماه گرامیداشت تاریخ سیاه‌پوستان: معبد بهائی مروج یگانگی