قتل عطاءالله رضوانی انگیزه های دینی داشته است

۵ شهریور ۱۳۹۲
آقای عطاءالله رضوانی

جامعه جهانی بهائی، نیویورک, United States — اطلاعات موجود نشان می دهد که قتل عطاءالله رضوانی در ایران انگیزه های دینی داشته است.

از پشت به سرِ آقای رضوانی شلیک کرده و پیکرشان را در خودروی ایشان نزدیک به ایستگاه راه آهن در حومۀ بندرعباس رها کرده اند. آقای رضوانی و خانواده ساکن این شهر بوده اند. اطلاعاتی که تاکنون به دست آمده از این احتمال حکایت می کند که مهاجمین ایشان را به رانندگی تا این محل واداشته اند. وقتی ایشان به خانه برنگشت به جستجویشان برآمدند و سرانجام پیکرشان را یافتند.

آقای رضوانی بهائی شناخته شده و محترمی بود و اهالی بندرعباس ایشان را به علت صداقت و کمک به دیگران دوست داشتند. او در جوانی دانشجوی مهندسی بود اما به علت اعتقاد به آیین بهائی از دانشگاه اخراج شد. با وجود این، در تصفیۀ آب مهارت یافت و در شهرهای گوناگون در این زمینه کار کرد. اخیرا بر اثر فشارها و تهدیدهای عوامل وزارت اطلاعات از کار اخراج شده و به فروش پمپ های تصفیۀ آب روی آورده بود. ماموران وزارت اطلاعات بر او فشار آورده بودند تا بندرعباس را ترک کند. ایشان در هفته های اخیر، پیام های تهدید آمیزی از اشخاص ناشناس دریافت کرده بود. همچنین باید خاطرنشان کرد که در سال های اخیر، روحانیون ارشد محلی با ایراد خطبه های آتشین علیه بهائیانِ شهر سعی در تحریک مردم داشته اند.