فیلم تازه‌ای از مشرق‌الاذکار قارۀ آمریکای جنوبی منتشر شد

۲۲ خرداد ۱۳۹۲
بینش زیربنایی در ساختن مشرق‌الاذکار - این عبادت خدا و خدمت خالصانه به خلق وجوه جدایی‌ناپذیر زندگی هستند- در فعالیت‌های جامعه‌سازی پیرامون محل ساخت‌و‌ساز نیز نمود می‌یابد. از جمله فعالیت‌هایی برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان تا نيروی آنها را به سوی خدمت به جامعه هدایت کند.

سانتیاگو, شیلی — فیلم تازه‌ای از مشرق‌الاذکار قارۀ آمریکای جنوبی در سانتیاگوی شیلی اخیراً به انگلیسی و اسپانیایی در دسترس قرار گرفته است. اين فيلم را می‌توان به صورت آنلاین در وب‌سایت رسمی تماشا کرد.

این مستند، با عنوان «شکوفا شدن یک جامعۀ سرزنده»، سومین قسمت از مجموعه نمایش‌های جاری دربارۀ مشرق‌الاذکاری‌ است که در کوه‌های مشرف به سانتیاگو بنا شده است. تمرکز اين مجموعه بر تلاش‌هایی است که هم‌زمان با بنای آن صورت می‌گیرد، به ویژه نقشی که این بنا در زندگی جامعه، خواهد داشت.

در بخشی از این فیلم، توضیحی دربارۀ بینشی که مشرق‌الاذکار نمایان‌گر آن است، ارائه می‌شود: این که عبادت خدا و خدمت خالصانه به خلق وجوه جدایی‌ناپذیر زندگی هستند.

فیلم، در ادامه، تلاش‌های اولیه‌ای را که در محله‌های پیرامون مشرق‌الاذکار در حال انجام است توصیف می‌کند، تلاش‌هایی که به همه صرف نظر از سن، پیشینه، باور یا ميزان تجربه‌شان، فرصت مشارکت فعالانه در خدمت به جامعه را می‌دهد.

یک گروه در حال مشورت در نزديکی محل ساخت‌و‌ساز مشرق‌الاذکار برای قارۀ آمریکای جنوبی. نمایش اسلاید
۳ تصاویر

یک گروه در حال مشورت در نزديکی محل ساخت‌و‌ساز مشرق‌الاذکار برای قارۀ آمریکای جنوبی.

بخش دیگری از فيلم نشان می‌دهد چطور در دانشگاه‌ها اين بنا معرفی می‌شود و بازديدهای آموزشی از محل به صورت منظم برگزار می‌شود تا اجرا و ویژگی‌های پیچیدۀ پروژه با جامعۀ بزرگ‌تر در میان گذاشته شود.

بنای مشرق‌الاذکار در آبان/آذر ١٣٨٩ (نوامبر ٢٠١٠) آغاز شد و در فروردین ١٣٩١ (مارس ٢٠١٢) به کارهای اصلی بتن‌يزی رسيد. وقتی این بنا در سانتیاگو کامل شود، هشتمین معبد از مجموعه از معابد بهائی خواهد بود که برای خدمت به یک قارۀ کامل ساخته می‌شود.