کارشناس سازمان ملل متحد در امور ایران «دسترسی به آموزش» را در سمیناری در پارلمان بریتانیا مطرح می‌کند

۶ دی ۱۳۹۱
دکتر شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد دربارۀ حقوق بشر در ایران، در سمیناری که برای بررسی مسئلۀ دسترسی به آموزش در ایران روز ۲۸ آذر (۱۸ دسامبر) در پارلمان بریتانیا برگزار شد سخنرانی کرد.

لندن, انگلستان — سیاست حکومت ایران در محروم کردن افرادی که به زعم این حکومت «از ایدئولوژی نادرستی» پيروی می‌کنند، از تحصيلات عالی باعث شده پیشرفت‌های به دست آمده از دسترسی زنان به تحصیلات تحت‌الشعاع قرار بگيرد و موانع قابل توجهی برای اقلیت‌ها به وجود آيد و آزادی آکادمیک نقض شود.

این‌ها بخشی از نگرانی‌هایی بود که احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد دربارۀ حقوق بشر در ایران، در سمیناری در پارلمان بریتانیا مطرح کرد.

دکتر شهید با تأکید بر اهمیت نظارت موشکافانه بر سابقۀ حقوق بشر ایران در سطحی جهانی، گفت که «جامعۀ بین‌المللی وظيفه‌ای مهم در ادامۀ پشتيبانی از صداهای آن گروه از شهروندان ایرانی دارد که به دنبال تحقق آموزش برای همه هستند.»

سمینار که در ۲۸ آذر (۱۸ دسامبر) برگزار شد، توسط گروه پارلمانی دوستان بهائیان در مجلس بریتانیا سازمان‌دهی شد و ریاست آن را نیک دیکین، عضو پارلمان برای اسکانتورپ، بر عهده داشت.

میزگردی از کارشناسان حقوق بشر در سمیناری که برای بررسی مسئلۀ دسترسی به آموزش در ایران روز ۲۸ آذر (۱۸ دسامبر) در پارلمان بریتانیا برگزار شد سخنرانی کردند. نمایش اسلاید
۲ تصاویر

میزگردی از کارشناسان حقوق بشر در سمیناری که برای بررسی مسئلۀ دسترسی به آموزش در ایران روز ۲۸ آذر (۱۸ دسامبر) در پارلمان بریتانیا برگزار شد سخنرانی کردند.

از جمله دیگر شرکت‌کنندگان در گفتگو، اسکات شیرن، رئیس واحد حقوق بشر در ایران در مرکز حقوق بشر دانشگاه اسکس، بود. او پيوند پيچيدۂ حق آموزش با حقوق دیگر مانند حقوق اقلیت‌ها، عدم تبعیض و برابری در برابر قانون و آزادی بیان، دین و عقیده را بررسی کرد.

دنیل ویتلی از جامعۀ بهائی بریتانیا ابعاد پيشروی‌ حکومت ایران در محروم کردن بهائیان از دسترسی به آموزش عالی را مطرح کرد؛ و طاهره دانش، پژوهشگر مستقل دربارۀ حقوق زنان، به وکیل زندانی حقوق بشر، نسرین ستوده، ادای احترام کرد.