سازمان ملل متّحد موارد «جدّی، مداوم و مکرّر» نقض حقوق بشر توسط ایران را محکوم می‌کند

۳۰ آذر ۱۳۹۱
نمای داخلی از هال مجمع عمومی سازمان ملل متحد واقع در شهر نیویورک. عكس سازمان ملل متّحد/ سوفیا پاریس

سازمان ملل متّحد, United States — مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز «نگرانی عمیق» خود را از موارد «جدی، مداوم و مکرّر» نقض حقوق بشر توسط ایران ابراز و بدرفتاری‌هایی شامل شکنجه، افزایش اعدام‌ها، محدودیت‌های گستردۀ آزادی بیان و تبعیض علیه اقلیت‌ها، از جمله اعضای دیانت بهائی، را محکوم کرد.

مجمع عمومی با ٨٦ رأی موافق، ٣٢ رأی مخالف، و ٦٥ رأی ممتنع، از ایران خواست به اين موارد پایان دهد، زندانیان عقیدتی را آزاد کند و درهای خود را به روی دیده‌بانان بین‌المللی حقوق بشر بگشاید.

بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد، گفت: «این رأی آشکارا و رسا نشان می‌دهد که جامعۀ بین‌المللی حاضر نيست ظلم مداوم و رو به افزايش ایران نسبت به مردم خودش، و يا ادعاهای حکومت مبنی اين که چنین تخلف‌هائی صورت نگرفته، را بپذيرد.»

«بدرفتاری‌هایی که در این قطعنامه مطرح شده مفصل و ظالمانه است. تصویری که در کل ارائه می‌دهد، تصویر حکومتی است که چنان از مردم خود ترسيده که نمی‌تواند هیچ کسی را که دیدگاهی متفاوت با ایدئولوژی سرکوب‌گر خودش دارد برتابد.»

او گفت: «بهائیان، با آزار مستمر و رو به وخامت حکومت و عاملانش مواجهند.»

متن قطعنامه – که کانادا آن را مطرح و ۴۴ کشور دیگر نیز از آن حمایت کردند – از ایران می‌خواهد با دیده‌بانان حقوق بشر سازمان ملل متّحد هم‌کاری بهتری داشته باشد و به ویژه به آنها اجازۀ دیدارهایی از ایران را بدهد، و از دبیر کل سازمان ملل متحد می‌خواهد سال آینده باز هم دربارۀ پیشرفت ایران در تحقق بخشیدن به وظایف حقوق بشری خود گزارش دهد.

این قطعنامه ۲۵ امین قطعنامۀ مجمع عمومی دربارۀ موارد نقض حقوق بشر در ایران از سال ۱۳۶۴ (۱۹۸۵) است.