راهپیمایی جمعی برزیلی ها برای عدالت

۲۸ شهریور ۱۳۹۰
۲۵۰۰۰ نفر در راهپیمایی آزادی دینی ریو که در ۲۷ شهریور ۱۳۹۰ در ساحل کوپاکابانا برگزار شد، شرکت کردند. اینجا بهائیان برزیلی در حال حمل پرچمی با مضمون «صلح، احترام و اتحاد مردمان» دیده می شوند. ۱۰۰۰ جلیقۀ زرد با شعار «امروز ما پیروان همۀ ادیان هستیم» در راهپیمایی توزیع و پوشیده شد.

ریو دو ژانیرو, برزیل — آزار مداوم جامعۀ بهائی ایران يکی از موضوعهای اصلی در راهپیمایی ۲۵۰۰۰ نفر از گروههای متنوع فکری در برزيل در دفاع از حق آزادی دین و عدالت خواهی بود.

هدف راهپیمایی آزادی دینی که در سال ۲۰۰۸ توسط کمیتۀ مبارزه با ناشکیبایی دینی ریو تأسیس شد، بدواً جلب توجه به تعصبی بود که پیروان ادیان سنتی آفریقایی برزیلی در برزیل با آن مواجه بودند. از آن زمان، اين راهپیمایی رویدادی سالانه شده که از ۲۰۰۰ شرکت کننده در اولین راهپیمایی به رقم چشم گیر امسال افزايش داشته است.

دیروز، کاتولیکها، مسلمانان، یهودیان، پروتستان ها، بوداییان و بهائیان به رهبران دینی آفریقایی برزیلی پیوستند و همه در هدف خود برای جلب توجه به ناشکیبایی متحد بودند.

بهائیان ۱۰۰۰ جلیقۀ زرد رنگ با شعار «امروز ما پیروان همۀ ادیان هستیم» توزيع کردند که شرکت کنندگانی از جوامع مختلف با شادی آن را به تن کردند.

در سخنرانی آغازین راهپیمایی، هماهنگ کنندۀ کمیتۀ مبارزه با ناشکیبایی دینی، بابالوریژا ایوانیر دوس سانتوس، آزاری را که بهائیان ایران با آن مواجه هستند، زیر ذره بین قرار داد و توجه جمعیت را به «گروه زرد پوش» جلب کرد که به گفتۀ او «حامیان فعّال آزادی دینی در برزیل هستند.»

آنگاه رهبران و نمایندگان جوامع حاضر، دربارۀ نیاز به احترام به دیگران راهپیمایان را مورد خطاب قرار دادند.

بهائیانی که در راهپیمایی آزادی دینی ریو در ۲۷ شهریور ۱۳۹۰ شرکت کردند، خواهان عدالت برای جامعۀ مورد آزار بهائیان ایران هستند. بهائیان از هفت ایالت برزیل – گویاس، سائو پائولو، ریو دو ژانیرو، میناس ژرایس، اسپیریتو سانتو، پارانا، باهیا – و ناحیۀ فدرال در راهپیمایی شرکت کردند. نمایش اسلاید
۳ تصاویر

بهائیانی که در راهپیمایی آزادی دینی ریو در ۲۷ شهریور ۱۳۹۰ شرکت کردند، خواهان عدالت برای جامعۀ مورد آزار بهائیان ایران هستند. بهائیان از هفت ایالت برزیل – گویاس، سائو پائولو، ریو دو ژانیرو، میناس ژرایس، اسپیریتو سانتو، پارانا، باهیا – و ناحیۀ فدرال در راهپیمایی شرکت کردند.

ایرج روبرتو اقراری، بهائی برزیلی، به جمعیت گفت: «تعصب، کلیشه ها و نبود اطلاعات دربارۀ سنت های دینی مختلف سبب می شود مردم علیه کسانی که باورهای متفاوت دارند، رفتار غیر منطقی داشته باشند.»

او گفت: «مثل این است که آنها این 'مردم دیگر' را افراد انسانی، و کسانی شایستۂ احترام و برخورد عادلانه، نمی بینند.»

آقای اقراری از هفت رهبر بهائی ایران سخن گفت که از سال ۲۰۰۸ پشت میله های زندان هستند و به اتهامات خلاف واقع هر یک به ۲۰ سال زندان محکوم شده اند.

او گفت: «شباهت های بسیاری بین آزار بهائیان در ایران و آزار پيروان ادیان آفریقایی برزیلی در اینجا وجود دارد.»

«دارایی ها تخریب و توقیف می شوند، کودکان مورد آزار قرار می گیرند و جوانان به خاطر عقاید خود نمی توانند به آموزش دسترسی داشته باشند. و تنها راهی که سرکوب گران را راضی می کند تا این مردم را رها کنند آن است که آنها بپذيرند که ایمان خود را انکار کنند. اما چطور می توان بدون خرد کردن کامل یک فرد، با زور او را از یک باور دینی برگرداند؟»

ایوان دوس سانتوس، یکی از سازمان دهندگان راهپیمایی، گفت ناشکیبایی دینی باعث نژادپرستی می شود و دموکراسی را تهدید می کند.

او گفت: «دین در جهان یک عامل جنگ شده است، اما اینجا ما ادیان را با هم جمع و وارد گفتگو می کنیم.»

«جنبش ما دینی نیست، به ترویج هیچ دینی نمی پردازد، فقط حق مورد احترام بودن را تبليغ می کند.»

Baha'i World News Service coverage of the persecution of the Baha'is in Iran

*The Baha'i World News Service has published a Special Report which includes further articles and background information about Iran's campaign to deny higher education to Baha'is. It contains news of latest developments, a summary of the situation, feature articles, case studies and testimonials from students, resources and links. *

*Another Special Report offers articles and background information about the seven Iranian Baha'i leaders – their lives, their imprisonment, trial and sentencing – and the allegations made against them. It also offers further resources about the persecution of Iran's Baha'i community. *

*The International Reaction page of the Baha'i World News service is regularly updated with responses from governments, nongovernmental organizations, and prominent individuals, to actions taken against the Baha'is of Iran. *

*The Media Reports page presents a digest of media coverage from around the world. *