نقض حقوق بشر در ایران: گسترش اعتراض های بین المللی

۵ تیر ۱۳۹۰
سنای شیلی از رئیس جمهور سباستین پینیرا خواسته است که ایران را به خاطر «آزار شدید و روشمند بهائیان» کشور «به شدت محکوم کند.» در کانادا، سناتور مبینا جعفر، اولین سناتور مسلمان کشور، تقاضا کرده «گام های تازه ای» برداشته شود تا «از ایران بخواهد پاسخگوی رفتار غیر قابل قبول خود در برابر بهائیان باشد.»

ژنو, Switzerland — سنای شیلی، یک سناتور مسلمان در کانادا و سازمان های برجستۀ هندی به اعتراض جهانی نسبت به آزار جامعۀ بهائی در ایران پیوسته اند.

درخواست های اخیر – مبنی بر پایان دادن به محکومیت هفت رهبر بهائی ایران و نیز ۱۲ عضو از کارکنان و استادان مؤسسۀ آموزش عالی بهائی (BIHE) که هنوز در بازداشت به سر می برند – با ارسال پیامی از سوی بیت العدل اعظم به بهائیان ایران همزمان شده است.

این پیام، به تاریخ ۲۷ خرداد که به فارسی نوشته شده، اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر «غیر قانونی بودن» تلاش جامعۀ بهائی برای آموزش اعضای جوانش را به عنوان سخنانی «پوچ» و «بی معنی» رد می کند.

در این پیام همچنین کسانی که در ایران به گفتۀ این نامه به ارزش های حقیقی اسلامی، قوانین سرزمین خود و تاریخ افتخارآمیز یادگیری و دانش این ملت بی توجهی کرده اند و به خود اجازه داده اند، بر مبنای تعصب کورکورانۀ دینی، شهروندان جوان را از تحصیلات عالیه شان محروم کنند، مورد ملامت قرار می گیرند.

«بازداشت ناعادلانه»

در شیلی، سنا به اتفاق آرا از رئیس جمهور سباستین پینیرا خواسته است که ایران را به خاطر «آزار شدید و روشمند بهائیان» کشور «به شدت محکوم کند.»

در قطعنامه‌ای که در ۱۵ ژوئن به اتفاق آرا تصویب شد، سنای شیلی به ویژه به دستگیری های استادان و کارکنان مؤسسۀ آموزش عالی بهائی در ماه گذشته اشاره و به «بازداشت ناعادلانۀ آن افراد» اعتراض کرد.

سنا اشاره کرد که «از ۱۹۷۹، حکومت ایران به صورت روشمند پیروان جوان بزرگ ترین اقلیت غیر مسلمان خود، جامعۀ بزرگ ۳۰۰۰۰۰ نفری بهائی، را از آموزش عالی محروم کرده است.»

«حکومت همچنین در صدد سرکوب تلاش های بهائیان برای راه اندازی اقدامات ابتکاری خودشان، از جمله مؤسسۀ آموزش عالی بهائی (BIHE)، بوده است.»

یک دادخواست مصرانه

در سنای کانادا، سناتور مبینا جعفر از کانادا تقاضا کرده «گام های تازه ای» بردارد تا «از ایران بخواهد پاسخگوی رفتار غیر قابل قبول خود در برابر بهائیان باشد.»

سناتور جعفر که اولین سناتور مسلمان کانادا است، در ۲۱ ژوئن به مدت بیش از ۱۵ دقیقه دربارۀ وضعیت حقوق بشر در ایران سخنرانی و «کمپین ظالمانۀ» ایران در «سرکوب شهروندانش» را محکوم کرد.

او گفت: «در سپتامبر گذشته، سازمان ملل تخلفات رخ داده در ایران را - از جمله شکنجه و ظلم، رفتار یا مجازات غیر انسانی یا خوارکننده، اعدام های در ملأ عام و اعدام بزهکاران نوجوان، استفاده از سنگسار به عنوان یک روش اعدام، نقض حقوق زنان و حقوق اقلیت ها، و محدودیت های آزادی تجمع و تشکیل اجتماع و آزادی عقیده و بیان - فهرست کرد.»

با این حال، او بیشتر سخنرانی خود را به صحبت دربارۀ آزار بهائیان توسط حکومت ایران اختصاص داد و گفت که این وضعیت «یک مطالعۀ موردی دربارۀ نیات واقعی حکومت ایران در زمینۀ تعهدات حقوق بشری اش است.»

سناتور جعفر ادامه داد: «آزاری که بهائیان در ایران امروز با آن مواجه هستند، در تاریخ بشر کمتر سابقه دارد. این جامعه ای است با بیش از ۳۰۰۰۰۰ عضو که به مدت بیش از ۳۰ سال تحت یک سیاست دولتی غالباً صریح با هدف نابود کردنش قرار داشته است. تصور شدت فشاری که این اقلیت دینی احساس می کند، برای ما کانادایی ها تقریبا غیر ممکن است، ولی به عنوان سناتور و در حقیقت به عنوان افراد انسانی و همنوع وظیفۀ ماست که صدای خود را در همبستگی با مسئلۀ آنها بلند کنیم.»

او افزود: «بهائیان در ایران تحت پیگرد قرار می گیرند زیرا یک گروه از نخبگان روحانی متعصب دین آنها را نامشروع و بنابراین خود آنها را مرتد یا دشمن اسلام می دانند. این رویکرد نسبت به بهائیان با دروغ ها و اطلاعات نادرست که از طریق رسانه های تحت کنترل دولت پخش می شود، انتشار می یابد. بهائیان اغلب به غلط به این متهم می شوند که عاملان بیگانه اند که پنهانی علیه ملت اقدام می کنند. چنین کمپین های نشر اطلاعات کذب به ناآگاهی گسترده که فرهنگ تعصب را جاودانه می سازد، منجر می شود.»

«استفسار» رسمی از جانب سناتور جعفر به این معناست که سنا مذاکره دربارۀ ایران را هنگام تشکیل جلسۀ مجدد در پاییز آغاز خواهد کرد.

«شرم آور» بودن اقدامات ایران

در هند، افراد برجسته کماکان به ابراز اعتراض خود علیه زندانی شدن کارکنان و استادان مؤسسۀ آموزش عالی بهائی ادامه می دهند.

بنیاد آموزش بهتر از راه نوآوری (BETI) در لاکناو که به آموزش دختران اختصاص یافته، «همبستگی شدید و مسئولانۀ» خود را «در محکوم کردن اقدام انجام شده علیه مؤسسۀ آموزش عالی بهائی» ابراز داشته است.

صهبا حسین، بنیانگذار و رئیس بنیاد و یکی از اعضای کمیسیون ملّی حفظ حقوق کودک، نوشت: «واقعاً تعجب آور است است که جمهوری اسلامی ایران به اقدامی متوسل شود که نه تنها بهائیان را از حقوق بشر ذاتی شان محروم می کند، بلکه با احکام قرآن مقدس که مکرر بر نیاز به کسب والاترین و بهترین آموزش ممکن تأکید می کند نیز مغایرت دارد...»

خانم حسین ادامه داد: «واکنش هایی که حکومت ایران نشان می دهد، به چشم مؤمنان حقیقی و نیز خدای قادر شرم آور است.»

ماجا دارووالا، رئیس نهاد اقدامات حقوق بشری جمهوری مشترک المنافع، در نامه ای به سفیر ایران در هند، همراه طوماری که به امضای ۸۶ شخصیت برجسته رسیده، «شدیدترین اعتراض» امضاکنندگان را «نسبت به موارد ظالمانۀ آزار بهائیان ایرانی»، به ویژه «شرکت کنندگان در فعالیت شریف فراهم کردن امکان آموزش به جوانان بهائی که به صورت روشمند از حق تحصیل خود محروم شده اند...» ابراز داشت.

خانم دارووالا نوشت: «ما همچنین از حکومت ایران می خواهیم به تعهدات خود تحت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پایبند باشد و بدون در نظر گرفتن طرز تفکر یا اعتقادات شهروندان خود، به همۀ آنها اجازۀ دسترسی به آموزش عالی را بدهد.»

Special Reports

The Baha'i World News Service has published a Special Report which includes articles and background information about the seven Iranian Baha'i leaders - their lives, their imprisonment, trial and sentencing - and the allegations made against them. It also offers further resources about the persecution of Iran's Baha'i community.

Another Special Report includes articles and background information about Iran's campaign to deny higher education to Baha'is. It contains a summary of the situation, feature articles, case studies and testimonials from students, resources and links.

The International Reaction page of the Baha'i World News service is regularly updated with responses from governments, nongovernmental organizations, and prominent individuals, to actions taken against the Baha'is of Iran.

The Media Reports page presents a digest of media coverage from around the world.