فراخوان بين‌المللی برای آزادی رهبران زندانی بهائيان ايران

۲۱ خرداد ۱۳۸۹
تصوير هفت مدير زندانی بهائی در راه‌پيمائی 'اتحاد برای ايران' در دهلی نو. اين تصوير از ويدئوی اين مراسم برداشته شده است.

دهلی نو, هند — در آستانۂ چهارمين جلسۂ دادگاه هفت مدير زندانی جامعۂ بهائيان ايران صدای حمايت از خواستِ آزادی آنها در سراسر جهان بلند شده است.

اسقف کليسای کاتوليک در دهلی در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ايران خواستار آزادی اين هفت نفر، «و يا حداقل آزادی آنها به قيد وثيقه و تأمين شرايط محاکمۂ علنی و عادلانۂ آنها بر اساس موازين حقوقی بين‌المللی» شد.

اسقف اعظم وينسنت م. کنچه‌سائو در نامۂ مورخ ۱۵ خرداد ۱۳۸۹ (۵ ژوأن ۲۰۱۰) خطاب به آيت‌الله علی خامنه‌ای نوشت: «آنچنان که وکلای اين افراد تأييد کرده‌اند در جلسات دادگاه، که تا کنون برگزار شده، هيچ سندی مبنی بر تخلف اين افراد ارائه نشده است.»

ديروز سوامی اگنیوِش، از فعالان اجتماعی و رهبران معنوی در هند، يک راهپيمائی در خيابان‌های دهلی‌نو را به سمت خانۂ حيدرآباد، که محلی دولتی برای برگزاری اجتماعات و کنفرانس‌های مهم خبری است، رهبری کرد.

برای دیدن قسمتی کوتاه از راهپیمائی اینجا را کلیک کنید.

تظاهرکنندگان -که بسياری از آنها ماسک به صورت‌هاشان زده بودند- با شعارها وتصاويری از هفت زندانی بهائی و افراد ديگری که در حال حاضر در ايران زندانی هستند در اين راه‌پيمائی شرکت کردند.

بنا به گزارش روزنامۂ هندو، سوامی اگنيوِش خطاب به حاضران گفت اقتضای انسانيت احترام و محبت به همه است و بايد به پيروان اديان و عقايد مختلف امکان داد که در کنار يکديگر با صلح و اتحاد زندگی کنند.

اقدام جهانی

يکی از تابلوهای متحرک 'اتحاد برای ايران' در لندن، انگلستان. در کنار تصوير هفت رهبر جامعۂ بهائی اين شعار نوشته شده: «به خاطر اعتقادات دينی به ناحق زندانی هستند» نمایش اسلاید
۳ تصاویر

يکی از تابلوهای متحرک 'اتحاد برای ايران' در لندن، انگلستان. در کنار تصوير هفت رهبر جامعۂ بهائی اين شعار نوشته شده: «به خاطر اعتقادات دينی به ناحق زندانی هستند»

راه‌پيمائی دهلی سرآغازی بر اقدامِ جهانی‌ِ فردا (۲۲ خرداد) برای درخواست پايان دادن به نقض حقوق بشر در ايران در سال‌روز انتخاباتِ مورد اعتراضِ رياست جمهوری در سال گذشته بود.

اين اقدام توسط بنياد "اتحاد برای ايران" تدارک شده و بسياری نهادهای بين‌المللی از جمله عفو بين‌الملل و جامعۂ جهانی بهائی از آن حمايت کرده‌اند.

نهادهای معتبر غيردولتی به همراه گروه‌های وسيعی از دانشجويان، شبکه‌های اجتماعی محلی و اينترنتی در مراکز دانشگاهی و شهرهای مختلف در سراسر جهان مراسمی را به طور همزمان برگزار خواهند کرد.

سايت اقدامِ 'اتحاد برای ايران' را در اینجا ببينيد.

در بريتانيا يک تابلوی متحرک با تصوير هفت مدير زندانی بهائی توجه مردم لندن را به وضعيت آنها جلب می‌کند.

همزمان، در ايالات متحده، فرنک ر. ولف، نمايندۂ مجلس در بيانيه‌ای که به مرکز اسناد کنگره تسليم کرد خواستار تجديد حمايت آمريکا از اين هفت نفر شد. وی گفت: «جهان نمی تواند چشم‌اش را بر آزار‌های بيرحمانۂ اين رژيم بر مردم‌اش ببندد.»

او افزود: «ما بايد به خواست برگزاری يک محاکمۂ عادلانه برای هفت مدير جامعۂ بهائی ادامه دهيم و از حقوق اوليه برای اين جامعه به طور کلی، که بنا به گزارش اخيرِ کميسيون بين‌المللی آزادی اديان در آمريکا "مدت‌هاست در معرض تعرض خشونت بار دينی در ايران هستند"، دفاع کنيم.»

شورای حقوق بشر سازمان ملل

اين هفته در چهاردهمين نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نيز نسبت به وضعيت ايران ابراز نگرانی شد. در روز ۱۸ خرداد اسپانيا به نمايندگی از اتحاديۂ اروپا موقعيت جامعۂ تحت ستم بهائيان در ايران را در اين اجلاس مطرح کرد. در بيانيه‌های نمايندگان استراليا، کانادا، نيوزيلند و ايالت متحده نيز به اين موضوع اشاره شد.

نمايندۂ کانادا گفت: «نگرانی ما اين است که اگر فشار جامعۂ بين‌المللی بر ايران برای پاسخگوئی به رفتارهايش ادامه نيابد وضعيت بدِ حقوق بشر در ايران از اين هم بدتر شود.»

علاوه بر حمايت از بيانيۂ اسپانيا، هفت کشور عضو اتحاديۂ اروپا به طور مستقل نيز از وضعيت بهائيان در ايران ابراز نگرانی کردند.

اتريش از «ادامۂ نگرانی عميق نسبت به تبعيض‌ها و آزار اقليت‌های دينی، به خصوص بهائيان و محاکمۂ هفت رهبر زندانی آنها که به دقت پیگيری می کند» سخن گفت.

محاکمۂ اين هفت نفر روز ۲۲ دی ۱۳۸۸ پس از بيست ماه که آنها را بدون هيچ اتهامی در زندان نگه داشته بودند آغاز شد.

در اولين جلسۂ دادگاه که در شعبۂ ۲۸ دادگاه انقلاب ايران برگزار شد بهائيان تمام اتهامات وارده از جمله جاسوسی، فعاليت تبليغی عليه نظام اسلامی و "افساد فی الارض" را مطلقاً رد کردند.

اين هفت نفر عبارتند از خانم فريبا كمال آبادى، آقاى جمال الدين خانجانى، آقاى عفيف نعيمى، آقاى سعيد رضائى، خانم مهوش ثابت، آقاى بهروز توكلى و آقاى وحيد تيزفهم. آنها پيش از دستگيری به امور اوليۂ اجتماعی و معنوی جامعۂ ۳۰۰۰۰۰ نفرۂ بهائيان ايران رسيدگی می‌کردند.

در حال حاضر ۴۱ بهائی در شهرهای مختلف ايران زندانی هستند.