محاکمۀ هفت بهائی ایرانی برای روز ۲۶ مهر ١٣٨٨ برنامه ریزی شده است

۲۴ مهر ۱۳۸۸
هفت زندانی بهائی در عکسی که چندين ماه قبل از بازداشت آنها برداشته شده به ترتيب عبارتند از، رديف جلو، بهروز توکلی و سعيد رضائی، و ايستاده، فريبا کمال‌آبادی، وحيد تيزفهم، جمال‌الدين خانجانی، عفيف نعيمی و مهوش ثابت.

ژنو, Switzerland — محاکمۀ هفت رهبر زندانی بهائی در ایران برای روز یکشنبه برنامه ریزی شده است. با این حال وکلای مدافع آنها ابلاغیۀ قبلی متداول را که طبق قوانین ایران لازم است، دریافت نکرده اند.

دیان علایی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو، گفت: «روشن نیست که آیا محاکمه در یکشنبه برگزار خواهد شد یا دوباره به تعویق مى‌افتد.»

وی گفت: «اگر محاکمه انجام نشود، باید طبق قانون ایران این هفت بهائی به قید وثیقه آزاد شوند. آنها کاملاً از اتهاماتی که به ایشان وارد شده مبرا هستند و از ابتدا نباید زندانی می شدند.»

به گفتۀ خانم علایی، بر اساس قوانين ایران وکیل مدافع بايد حداقل دو روز اداری قبل از محاکمه، ابلاغیۀ دادگاه را دریافت کند. وی اشاره کرد که در ایران جمعه روز اداری نیست و اين كه وکلا تا کنون ابلاغيه را دریافت نکرده اند، احتمالا به معناى تعويق مجدد دادگاه است.

محاکمۀ اين هفت زندانی نخست برای ۲۷ مرداد (۱۸ اوت) برنامه ریزی شده بود. اما در ۲۶ مرداد (۱۷ اوت) تاريخ محاکمه به ۲۶ مهر (۱۸ اکتبر) تغییر یافت، زیرا مقامات دادگاه با تقاضاهای وکلای مدافع که به علت نداشتن دسترسی کافی به زندانیان، زمان بیشتری جهت حصول آمادگی خواسته بودند، موافقت کردند.

این هفت نفر آقای بهروز توکلی، آقای وحید تیزفهم، خانم مهوش ثابت، آقای جمال الدین خانجانی، آقای سعید رضایی، خانم فریبا کمال آبادی و آقای عفیف نعیمی هستند.

همه جز یک نفر در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ (۱٤ مه ۲۰۰۸) در منازل خود در تهران دستگیر شدند. خانم ثابت در ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ (۵ مارس ۲۰۰۸) هنگام سفر در مشهد دستگیر شد. آنها از آن زمان در زندان اوین تهران نگه داشته شده اند و اولین سال بازداشت خود را بدون اتهام رسمی یا دسترسی به وکیل، در این زندان گذراندند.

خبرگزاری‌های رسمی ایران می‌گویند این هفت نفر به «جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات اسلام و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» متهم هستند. همچنین گزارش شده آنها با اتهام «مفسد فی الارض» روبرو خواهند شد.

خانم علایی گفت: «همۀ این اتهامات واهی و بی اساس هستند. برای مثال اتهام جاسوسی آنها برای اسرائیل را در نظر بگیرید. تمام این اتهام از آنجا ریشه می‌گیرد که مرکز دینی و روحانی آئین بهائی به علل تاریخی در حیفا در اسرائیل قرار دارد.»

«درست همان طور که انتظار می‌رود یک اسقف کاتولیک با واتیکان در ارتباط باشد، این هفت نفر –با اطلاع دولت ایران- با مرکز روحانی خود که اتفاقاً در اسرائیل قرار دارد، مکاتبه داشتند. این به هیچ وجه جرم محسوب نمی‌شود.»