امارات متحده عربی: جوانان در پروژه ایجاد باغچه‌ای جدید روح یگانگی را پرورش می‌‌دهند

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳