قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل از دولت ایران می‌خواهد که به آزار و اذیت بهائیان پایان دهد.

جامعه جهانی بهائی نیویورک: قطعنامه سازمان ملل مجددا خواستار پایان آزار و اذیت بهائیان توسط ایران شد

۲۹ آذر ۱۴۰۲

نیویورک — آخرین و سی و ششمین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز در نشست عمومی این مجمع تصویب شد. این قطعنامه نگرانی جدی را نسبت به طیف گسترده‌ای از نقض حقوق بشر در ایران، از جمله وضعیت بهائیان و سایر اقلیت‌های مذهبی، ابراز کرده و از دولت ایران می‌خواهد تا همه اشکال تبعیض و سرکوب مذهبی را «حذف کند».

این قطعنامه که ماه گذشته به تایید کمیته سوم مجمع عمومی رسیده بود، دیروز با ۷۸ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع تصویب شد.

این قطعنامه «نگرانی جدی» در مورد موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران - از جمله نفی آزادی مذهب و عقیده را ابراز می‌کند. بهائیان «به طور اخص» در معرض «محدودیت‌های بی‌مورد برای تدفین طبق اصول مذهبی، حمله به اماکن... خاک‌سپاری و سایر موارد نقض حقوق بشر» هستند. این محدودیت‌ها شامل «افزایش آزار و اذیت، ارعاب، سرکوب، دستگیری و بازداشت خودسرانه» و تحریک به نفرت علیه آنها از طریق رسانه‌های رسمی و غیر رسمی که می‌توانند «‌به خشونت منجر شوند»، می‌باشد.

همچنین از دولت ایران خواسته شده که «به مصونیت‌های سیستماتیک مداوم برای کسانی که علیه افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی رسمی و غیر‌رسمی مرتکب جرم می‌شوند، پایان دهد» و در عین حال به ترتیبات، قوانین و رویه‌های قانون اساسی مبنی بر منع تحصیل و اشتغال بهائیان، تعطیلی مشاغل و مغازه‌های شخصی، مصادره اموال و سایر موارد نقض حقوق، پرداخته شده است.