جامعه جهانی بهائی نقش سالمندان را به عنوان نقش‌آفرینان تغییرات اجتماعی بررسی می‌کند.

جامعه جهانی بهائی بروکسل: تصوری جدید از نقش سالمندان در اجتماع

۱۵ آذر ۱۴۰۲

جامعه جهانی بهائی، بروکسل — در زمانی که مکالمات اجتماعی اغلب بر پیچیدگی‌های حمایت از سالمندان در سیستم‌های مراقبت‌ بهداشتی و بازنشستگی متمرکز است، دفتر جامعه جهانی بهائی در بروکسل چشم‌انداز تازه‌ای را ارائه می‌دهد: تصور سالمندان به عنوان شرکت‌کنندگانی ارزشمند در تار و پود زندگی اجتماعی، با تاکید بر نقش فعال آنها در ایجاد اجتماعی منسجم و پویا.

این دیدگاه، که در بیانیه‌ای با عنوان «تدبیری اروپایی برای سالمندان: نقش بی‌همتای زندگی اجتماعی» بررسی شد، به طور اخص با نگرانی‌های در حال افزایش در مورد تنهایی و انزوای اجتماعی در میان سالمندان اروپا و در سطح جهان، مرتبط است.

این بیانیه بین مقامات اتحادیه اروپا و همچنین سخنرانان و سازمان‌دهندگان کنفرانسی که هفته گذشته برگزار شد، توزیع گشت. عنوان این کنفرانس «سیاست‌های حال و آینده اتحادیه اروپا برای سالمندان» بود و به میزبانی مشترک کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا و ریاست اسپانیایی اتحادیه اروپا، جهت بررسی تدابیر اروپا برای رسیدگی به این مسئله، برگزار شد.

این بیانیه، در تلاش برای تأکید بر محوریت زندگی اجتماعی پویا در طیفی از مسائل اجتماعی، با بسیاری از گروه‌های جامعه مدنی مشغول در مراقبت از سالمندان و نیز کسانی که علاقمند به موضوع انسجام اجتماعی هستند، به اشتراک گذاشته شده است.

راشل بیانی، از نمایندگان دفتر بروکسل، با سرویس خبری گفتگو کرد و گفت: «چشم‌انداز جامعه جهانی بهائی، سالمندان را نه تنها اعضایی از اجتماع که باید از آنها مراقبت شود بلکه به عنوان شرکت‌کنندگانی حیاتی در زندگی اجتماعی بازتعریف می‌کند.»

او گفت: «میل به خدمت و مشارکت معنادار در اجتماع با افزایش سن از بین نمی‌رود.»

خانم بیانی افزود: با شناخت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مختلف سالمندان، جوامع می‌توانند فرهنگی را پرورش دهند که در آن هر گروه سنی از طریق خلق الگویی هماهنگ از تجربیات مشترک و حمایت متقابل به غنای گروه‌های سنی دیگر کمک کند.»

بیانیه دفتر بروکسل بر مسئولیت مشترک افراد، جوامع و مؤسسات در اروپا، برای ایجاد محیط‌هایی که در آن به مشارکت هر فرد ارزش‌ داده و آن را می‌پروراند، تأکید می‌کند.

این بیانیه همچنین تاکید می‌کند که «علل ریشه‌ای تنهایی و انزوا باید بررسی شود زیرا این مشکلات در تمام اقشار اجتماع نمود می‌یابد و همچنین نیاز است راه‌هایی برای بروز میل ذاتی افراد، از هر سنی، برای مشارکت معنادار در اجتماع خود، ارائه شود.»​

این بیانیه که در اینجا می‌توان آن را مطالعه کرد، مبتنی بر تلاش‌های مداوم جامعه جهانی بهائی برای مشارکت در گفتمان بهبود اجتماعی است.