معبد بهائی: مقامات دولتی انسجام اجتماعی را در معبد شیلی بررسی می‌کنند

۵ مهر ۱۴۰۲