گردهمایی‌ای که به تازگی در معبد بهائی سانتیاگو برگزار شد نقشی را که دین می‌تواند در ساختن اجتماعی منسجم‌تر ایفا کند بررسی کرد.

معبد بهائی: مقامات دولتی انسجام اجتماعی را در معبد شیلی بررسی می‌کنند

۵ مهر ۱۴۰۲

سانتیاگو, شیلی — به تازگی، مقامات دولتی، وزیر مشاور پارلمانی ریاست جمهوری، اعضای دفتر ملی امور دینی شیلی، و نمایندگان جامعه بهائی شیلی در جلسه‌ای در معبد بهائی شیلی گرد هم آمدند تا نقشی را که دین می‌تواند در کمک به ساخت اجتماعی منسجم‌تر ایفا کند بررسی کنند.

تمرکز این گفتگو‌ها بر موضوع اهمیت خدمت در پیشرفت اجتماعی بود. این مفهوم بیان‌گر جان‌مایه معبد بهائی است، جایی که در آن دعا و تامل منشاء الهام و مشوق خدمت به اجتماع است.

آلوارو الیزالده سوتو (Álvaro Elizalde Soto)، وزیر مشاور پارلمانی ریاست جمهوری گفت: «ما این‌جا احساس می‌کنیم در خانه خود‌مان هستیم. این معبد شگفت‌انگیز است و به عنوان مکانی برای دعا و تامل بسیار خوب طراحی شده است.»

او همچنین مراتب قدردانی خود را بابت کوشش‌ها و خدمات تاریخی جامعه بهائی شیلی اظهار داشت و میل خود را مبنی بر این ‌که کشورش محلی شمول‌گراتر شود ابراز کرد.

ماکارنا لوبوس (Macarena Lobos)، معاون وزارت امور پارلمانی ریاست جمهوری، خاطرنشان کرد: «گفتگوی سازنده و همکاری با جوامع دینی امری ضروری در جهت حرکت به سوی اجتماعی مرفه‌تراست.»

ورونیکا اوره (Verónica Oré)، مدیر معبد بهائی سانتیاگو، ضمن تاکید بر نقش حیاتی که اصل یگانگی نوع انسان در پیشرفت اجتماع ایفا می‌کند افزود: «برای اجرای این اصل، بسیاری از الگوها و ساختارهای نظم اجتماعی کنونی ما باید مجددا سازماندهی شوند تا همه افراد فرصت سهیم شدن در ایجاد اجتماعی متحد و برابر را پیدا کنند.»

معبد بهائی سانتیاگو.
به تازگی، مقامات دولتی، وزیر مشاور پارلمانی ریاست جمهوری، اعضای  دفتر ملی امور دینی شیلی، و نمایندگان جامعه بهائی شیلی در جلسه‌ای در معبد بهائی شیلی گرد هم آمدند تا نقشی را که دین می‌تواند در کمک به ساخت اجتماعی منسجم‌تر ایفا کند  بررسی نمایند.
تمرکز گفتگو‌ها بر موضوع اهمیت خدمت در پیشرفت اجتماعی بود. این مفهوم بیان‌گر جان‌مایه معبد بهائی است، جایی که در آن دعا و تامل منشاء الهام و مشوق خدمت به اجتماع است.
گفتگوها از زاویه‌ای دیگر.
از جمله شرکت‌کنندگان نمایندگان دولتی و نماینده‌های جامعه بهائی شیلی بودند.
شرکت‌کنندگان عکس‌های تاریخی جامعه بهائی شیلی و جوامع بهائی در آمریکای جنوبی را تماشا می‌کنند.
آلوارو الیزالده سوتو (سمت چپ)، وزیر مشاور پارلمانی ریاست جمهوری گفت: «ما این‌جا احساس می‌کنیم در خانه خود‌مان هستیم. این معبد شگفت‌انگیز است و به عنوان مکانی برای دعا و تامل بسیار خوب طراحی شده است.» در سمت راست: فلیپ دوهارت، منشی محفل ملی روحانی بهائیان شیلی دیده می‌شود.
این معبد بهائی از هنگام بازگشایی در سال ۲۰۱۶ تبدیل به کانونی برای گفتگوهای عمیق میان فعالان مختلف اجتماعی شده است، و مباحثی مانند ثروت و فقر مفرط، برابری میان مردان و زنان، محافظت از طبیعت و اقتصاد در آن به بحث گذاشته است.