در جدیدترین قسمت از پادکست، دیدگاه‌های افراد جوانان در مورد نقش معابد بهائی در تقویت زندگی جامعه محلی را می شنویم.

در گفتگو: جوانان موضوع معبد بهائی و پیشرفت اجتماعی را بررسی می‌کنند

۱۳ شهریور ۱۴۰۲

در گفتگو: جوانان موضوع معبد بهائی و پیشرفت اجتماعی را بررسی می‌کنند

در جدیدترین قسمت از پادکست، دیدگاه‌های افراد جوانان در مورد نقش معابد بهائی در تقویت زندگی جامعه محلی را می شنویم.

برای دسترسی به محتوای صوتی بیشتر پادکست «سرویس خبری جامعهٔ بهائی» را دانلود کنید.

RSS  |  Spotify  |  Apple Podcasts  |  SoundCloud  |  Tunein  |  iHeart  |  Stitcher

در جدیدترین قسمت از پادکست سرویس خبری، گروهی از جوانان که در مرکز جهانی بهائی خدمت می‌کنند تاثیر معبد بهائی بر زندگی جامعه محلی را بررسی کردند و تجربه خود را از زندگی در نزدیکی یکی از معابد بهائی در جوامع محلی خود به اشتراک گذاشتند.

در این قسمت ما صحبت‌های دیبا بهروزی از کانادا، لیلی زاپاتا از کلمبیا، پسفیک لولونگا از جمهوری دموکراتیک کنگو و آهارنا شوقی از هندوستان را می‌شنویم. آن‌ها در مورد اینکه چه طور معبد بهائی تجسمی از رابطه میان خدمت و عبادت است و به مردم انگیزه می‌دهد تا در پیشرفت مادی و اجتماعی اجتماعشان مشارکت کنند صحبت می‌کنند.

لیلی می‌گوید: «ترکیب عبادت و خدمت معجزه‌آفرین است چون انگیزه‌ای که در عبادت کسب می‌کنیم انگیزه‌ای است که جای دیگری پیدا نمی‌شود. وقتی آن نیرو را در مسیر فعالیت‌های جامعه قرار می‌دهی، تاثیرش بیشتر و بیشتر می‌شود و به مردم اطراف شما نیز منتقل می‌شود.»