«به سوی جهانی بهتر» تلاش‌های جامعه بهائی همراه با فعالان اجتماعی از همه اقشار اجتماع برای مشاركت در پیشرفت مادى و اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

«به سوی جهانی بهتر»: انتشار نسخه جدیدی در کانونشن بین‌المللی

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

مرکز جهانی بهائی — مرکز جهانی بهائی — نسخه جدیدی از نشریه «به سوی جهانی بهتر» منتشر شده است که تلاش‌های جامعه بهائی همراه با فعالان اجتماعی از همه اقشار اجتماع برای مشاركت در پیشرفت مادى و اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این نشریه که توسط سازمان توسعه بین‌المللی بهائی در مرکز جهانی بهائی تهیه شده است، تصویری از نحوه پیشرفت توسعه اجتماعی و اقتصادی بهائی ارائه می‌دهد.

این نشریه بیان می‌کند که یکی از ویژگی‌های اساسی توسعه اجتماعی و اقتصادی بهائی چارچوبی در حال تکامل برای یادگیری جمعی است که ریشه در اصول روحانى آموزه‌های بهائی و این اعتقاد دارد که همه انسان‌ها «برای اصلاح عالم خلق شده‌اند». این نشریه برخی از عناصر کلیدی این چارچوب را بررسی می‌کند و نمونه‌هایی از این تلاش‌ها را از تمام نقاط جهان ارائه می‌کند.

نسخه جدید «به سوی جهانی بهتر» فرآیندهای کنونی یادگیری و اقدام جامعه بهائی در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی را بررسی می‌کند. نمایش اسلاید
۴ تصاویر

نسخه جدید «به سوی جهانی بهتر» فرآیندهای کنونی یادگیری و اقدام جامعه بهائی در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی را بررسی می‌کند.

اصول و رویکردها

به نقل از این نشریه توسعه در طول دهه‌ها به عنوان فرآیندی پیچیده شناخته شده است که نمی‌‌‌توان آن را به تنهایی با رویکردهای مادی حل کرد. سیاست‌گذاران و فعالان توسعه به طور فزاینده‌ای علاقه‌مند به یادگیری در مورد نقش معنويت و دین در تقویت عملکرد توسعه شده‌اند.

«به سوی جهانی بهتر» این ایده را بررسی می‌کند و چندین مفهوم و اصل را بررسی می‌کند که در پیشبرد تلاش‌های بهائی در اقدام اجتماعی ضروری هستند از جمله: یگانگی و عدالت، دعوت به بازتعریف روابطی که اجتماع را حفظ می‌کند، هماهنگی علم و دین و تأکید بر این نکته که «دین بدون علم به سرعت به سطح خرافات و افراط‌گرایی تنزل می یابد و علم نیز بدون دین نیز صرفاً به ابزار ماده‌گرایی خشک تبدیل می‌شود»، و مشارکت همگانی که مستلزم گسترده‌ترین مشارکت هر یک از اعضای خانواده بشری از هر پیش‌زمینه‌ای است.

مفهوم قابلیت‌سازی در تمام سطوح اجتماع ارتباط نزدیکی با هدف مشارکت همگانی دارد که مردم، جوامع و نهادها را عاملان فعال در تعیین مسیر توسعه خود می‌بیند.

یکی از دلالت‌های این اصل که این نشریه به آن توجه می‌کند این است که تغییر اجتماعی پروژه‌ای نیست که یک گروه به نفع گروهی دیگر انجام دهد. بلکه با قبول این واقعیت که هیچ ملت یا کشوری به وضعیت صلح و رفاه واقعی دست نیافته است که بتواند الگویی برای دیگران باشد تا از آن پیروی کنند، نیاز به يك فرآیند یادگیری در هر بافتار اجتماعی و فرهنگی درباره معنا و دلالت‌های توسعه در تمامى ابعاد آن - مادی، معنوی و اجتماعی- مشخص‌تر می‌شود.

نقشه‌ای از «به سوی جهانی بهتر» فعالیت‌های توسعه الهام گرفته از آئین بهائی در سراسر جهان را بررسی می‌کند. نمایش اسلاید
۴ تصاویر

نقشه‌ای از «به سوی جهانی بهتر» فعالیت‌های توسعه الهام گرفته از آئین بهائی در سراسر جهان را بررسی می‌کند.

حوزه‌های عمل و طیف فعالیت‌ها

این نشریه طیف وسیعی از تلاش‌ها در زمینه توسعه بهائی را بررسی می‌کند، از پروژه‌های مردمی در مقیاس کوچک گرفته تا برنامه‌های توسعه پیچیده که سازمان‌هاى الهام گرفته از آئین بهائی اجرا می‌شوند.

این تلاش‌ها پاسخی به نیازهای محلی هستند و به یک یا چند حوزه از جمله آموزش، کشاورزی، محیط زیست، هنر و رسانه، بهداشت، اقتصاد محلی، پیشرفت زنان و کمک‌های بشردوستانه مربوط می‌شوند. این نمونه‌ها طیف وسیعی از شرایط اجتماعی و فرهنگی را در هر قاره در بر می‌گیرند، و نشان می‌دهند که برای جامعه بهائی، توسعه فرآیندی است که لزوماً همراه با جامعه‌سازی و اقدام محلی در هر منطقه از جهان است.

این نشریه تأیید می‌کند که با یادگیری ترکیب دیدگاه‌های دین وعلم در این تلاش‌ها، می‌توان بینش‌ها و مسیرهای جدیدی برای بهبود وضعیت بشر پدید آورد.

این نشریه طیف وسیعی از تلاش‌ها در زمینه توسعه بهائی را بررسی می‌کند، از پروژه‌های مردمی در مقیاس کوچک گرفته تا برنامه‌های توسعه پیچیده که توسط سازمان‌هاى الهام گرفته از آئین بهائی اجرا می‌شوند. نمایش اسلاید
۴ تصاویر

این نشریه طیف وسیعی از تلاش‌ها در زمینه توسعه بهائی را بررسی می‌کند، از پروژه‌های مردمی در مقیاس کوچک گرفته تا برنامه‌های توسعه پیچیده که توسط سازمان‌هاى الهام گرفته از آئین بهائی اجرا می‌شوند.

روند مداوم يادگيرى

«یه سوی جهانی بهتر» بر یادگیری به عنوان یکی از موضوعات اصلی و همین طور شیوه عمل در تلاش‌های اقدام اجتماعی بهائی تاكيد می‌کند. این یادگیری شامل مطالعه مداوم، مشورت، اقدام و تأمل و بررسى است که همه در پرتوی بینش‌های علم و دین انجام می‌شود. این فرآیند توسط ترتیبات و ساختارهای در حال تکامل در همه سطوح، از محلی تا بین‌المللی، برای تسهیل یادگیری در مورد توسعه پشتیبانی می‌شود.

از طریق این فرآیند یادگیری، بینش‌ها از محله‌ها و روستاها توسط مؤسسات منطقه‌ای و ملی بهائی به مجموعه وسیع‌تری از دانش متصل می‌شود و سازمان توسعه بین‌المللی بهائی به‌ عنوان نهادی در حال یادگیری برای ترکیب تجارب جهانی در توسعه عمل می‌کند.

سيستماتيك کردن یادگیری‌ها جوامع را در سرتاسر جهان قادر می‌سازد تا از دانش روزافزون در مورد توسعه بهره ببرند و در تولید آن مشارکت کنند.

جدیدترین نسخه «به سوی جهانی بهتر» چهارمین نسخه از این مجموعه است. ویرایش‌های قبلی در سال‌های ٢٠٠٣، ٢٠٠٨ و ٢٠١٨ منتشر شدند. نسخه‌هایی از این نشریه در میان حدود ١٤٠٠ نماینده و مشاور در كانونشن بین‌المللی بهائی که ۲۹ آوریل آغاز شد توزیع شد. این نسخه جدید در وب‌سایت Bahai.org قابل دسترسی است.