با ورود مهمانان برای مراسم افتتاح اولین معبد ملی بهائی شور و اشتیاق در هوا موج می‌زند.

معبد جمهوری دموکراتیک کنگو: شور و اشتیاق روز قبل از افتتاح معبد موج می‌زند

۴ فروردین ۱۴۰۲

کینشاسا, جمهوری دموکراتیک کنگو — شور و اشتیاق برای افتتاح معبد بهائی ملی در صبح شنبه موج می‌زند. بیش از دو هزار مهمان از سراسر کشور قرار است در مراسم افتتاح این معبد شرکت کنند. این مراسم به وقت محلی ساعت ۱۰ صبح (۹ صبح به وقت گرینویچ) آغاز خواهد شد.

افتتاح این معبد به عنوان اولین معبد ملی در عالم بهائی آغاز مرحله مهم تاریخی است.

در هفته گذشته عده زیادی برای کمک به تدارکات مراسم فردا خود را به محل معبد رسانده‌اند. برخی از آن‌ها برای ده روز یا بیشتر در راه بوده‌اند.

ونسا ماسنگو از جمله افرادی که برای برنامه فردا خود را زودتر به محل معبد رسانده می‌گوید: «از هر قبیله، دین یا پیشینه‌ای که باشیم در این معبد گرد هم خواهیم آمد. این به همه به خصوص به جوانان اجتماعمان نشان خواهد داد که ما متحد هستیم و اینجا هیچ مانعی میان ما وجود ندارد.»

او اضافه می‌کند: «این معبد به روی همه باز است.»

تصاویر گالری عکس گوشه‌هایی از تدارکات برای مراسم افتتاح را نشان می‌دهند.

تدارکات برای مراسم افتتاح معبد در دست انجام است.

تدارکات برای مراسم افتتاح معبد در دست انجام است.

برخی از اعضای گروه کر که در مراسم افتتاحیه صبح شنبه اجرای موسیقی خواهند داشت.

برخی از اعضای گروه کر که در مراسم افتتاحیه صبح شنبه اجرای موسیقی خواهند داشت.

داوطلبان در حال آماده‌سازی باغ‌ها و آبنمای محوطه معبد.

داوطلبان در حال آماده‌سازی باغ‌ها و آبنمای محوطه معبد.

مدیر معبد باب مپونگاه تشیمانگا و راهنمایان برنامه‌های مراسم افتتاحیه را مرور می‌کنند.

مدیر معبد باب مپونگاه تشیمانگا و راهنمایان برنامه‌های مراسم افتتاحیه را مرور می‌کنند.

یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور رسانه‌های ملی و بین‌المللی در روزهای قبل از افتتاح معبد برگزار شد.

یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور رسانه‌های ملی و بین‌المللی در روزهای قبل از افتتاح معبد برگزار شد.