مقابله با نفرت پراکنی‌در تقاطع فناوری، دولت و جامعۀ مدنی

مقابله با نفرت‌پراکنی در تقاطع فناوری، دولت و جامعۀ مدنی

۱۶ تیر ۱۴۰۱

جامعۀ جهانی بهائی، ژنو — جامعۀ جهانی بهائی می‌گوید که برای مقابله با چالش افزایش نفرت‌‌پراکنی آنلاین، باید همکاری نزدیک‌تری میان بخش فناوری، دولت و سازمان‌‌های جامعۀ مدنی وجود داشته باشد. این موضوع گفتگوی میزگرد اخیری بود که توسط دفتر جامعۀ جهانی بهائی در ژنو، به عنوان بخشی از اجلاس سران حقوق بشر، یک مجمع بین‌المللی سالانه در مورد حقوق بشر در عصر دیجیتال، برگزار شد.

نشست جامعۀ جهانی بهائی، آقای احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در رابطه با آزادی مذهب یا عقیده؛ خانم کریستینا آریاگا، از امنای هیئت نظارت متا، و خانم تارا سپهری‌فر، پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر را گرد هم آورد تا چالش‌های مقابله با نفرت‌پراکنی آنلاین با توجه به کارزار دروغ‌پراکنی علیه بهائیان ایران را بررسی کنند.

خانم سیمین فهندژ نمایندۀ دفتر ژنو گفت: «نفرت‌پراکنی در نهایت باعث ایجاد فرهنگ نفرت می‌شوند، وضعیتی که گروه‌ها به عنوان اعضای کامل جامعه در نظر گرفته نمی‌شوند، انسجام اجتماعی از بین می‌رود، و به تفرقه اجازه داده می‌شود که ریشه دوانده و بر هر جنبه‌ از روابط بین افراد، جوامع و موسسات حاکم تأثیر بگذارد.»

یک نشست جامعۀ جهانی بهائی اجلنشستی به میزبانی جامعه جهانی بهائی در اجلاس حقوق بشر، همکاری مورد نیاز در بخش فناوری، دولت و جامعه مدنی را برای رسیدگی به نفرت‌پراکنی آنلاین مورد بررسی قرار داد.اس سران حقوق بشر، همکاری نزدیک‌تری را که در بخش فناوری، دولت و جامعه مدنی برای رسیدگی به نفرت‌‌پراکنی آنلاین مورد نیاز است، بررسی کرد. نمایش اسلاید
۳ تصاویر

یک نشست جامعۀ جهانی بهائی اجلنشستی به میزبانی جامعه جهانی بهائی در اجلاس حقوق بشر، همکاری مورد نیاز در بخش فناوری، دولت و جامعه مدنی را برای رسیدگی به نفرت‌پراکنی آنلاین مورد بررسی قرار داد.اس سران حقوق بشر، همکاری نزدیک‌تری را که در بخش فناوری، دولت و جامعه مدنی برای رسیدگی به نفرت‌‌پراکنی آنلاین مورد نیاز است، بررسی کرد.

خانم آریاگا، یکی از امنای هیئت نظارت شرکت فناوری متا که فیس‌بوک، اینستاگرام و واتس‌اپ را اداره می‌کند، توضیح داد که گرچه رسانه‌های اجتماعی ابزار مهمی برای فعالان حقوق بشر هستند، اما می‌توان از آنها برای گسترش پروپاگاندای نفرت، مانند وضعیت بهائیان ایران، نیز استفاده کرد.

خانم آریاگا گفت که واکنش متا در این زمینه، ایجاد یک هیئت نظارت است که بر محتوا نظارت دارد و سیاست‌هایی را برای نحوۀ ویرایش مطالب تعیین می‌کند. این هیئت همچنین کار خود را با گروه‌ها و جوامعی که هدف نفرت‌پراکنی قرار می‌گیرند آغاز کرده تا محتوای نفرت‌پراکنانه شناسایی شود و تحت نظارت قرار گیرد.

شرکت‌کنندگان خاطرنشان کردند که با وجود این تلاش‌ها، ویرایش محتوا - دستی یا از طریق الگوریتم - بسیار دشوار است. خانم سپهری‌فر گفت: «تشخیص مرز نفرت‌پراکنی و غیرِ آن آسان نیست.»

وی افزود: «پلتفرم‌های آنلاین باید منابع بیشتری را اختصاص دهند تا بتوانند هم محتوای زبان‌های غیرانگلیسی و هم بافت اجتماعی آن را درک کنند.»

خانم آریاج ضمن موافقت با این صحبت گفت: «وسعت این مشکل... برای جامعهٔ حقوق بشر این ضرورت را بوجود می‌آورد که در جامعهٔ فناوری سرمایه‌گذاری کرده تا بیاموزد … با الگوریتم‌ها کار کند و دانش حقوق بشری را به حوزهٔ فناوری وارد کند.»

شرکت‌کنندگان در این نشست خاطر نشان کردند که هرچند هدف نفرت‌پراکنی ایجاد اختلاف میان جمعیت‌ها است برگزاری نشست‌هایی مانند فضایی که جامعهٔ جهانی بهائی ایجاد کرده، گفتگوها را به سطح اصول ارتقا داده و می‌تواند منجر به همکاری‌های قوی‌تری میان بخش‌های مختلف جهت مقابله با مشکلات شوند.

بحث ‌و گفتگوها همچنین این موضوع را خاطر نشان کرد که با وجود نقش مهم پلتفرم‌های آنلاین و رسانه‌ها در مقابله با نفرت‌پراکنی، این مشکل تنها از طریق راه‌حل‌های فنی قابل حل نیست.

دکتر شهید گفت: «طیف وسیعی از هنجارها، شیوه‌های رفتار، ابزارهای تعامل و ارتباط، از جمله احترام متقابل، وجود دارد که محیطی را بوجود می‌‌آورند که در آن افراد می‌توانند رشد نمایند.»

«ما شاید بتوانیم همهٔ الگوریتم‌ها و قوانین درست را داشته باشیم... اما در نهایت، اینکه به عنوان انسان چگونه رفتار می‌کنیم به واقعیت زیسته فرهنگ ما مربوط می‌شود.» - خانم کریستینا آریاگا، از امنای هیئت نظارت متا نمایش اسلاید
۳ تصاویر

«ما شاید بتوانیم همهٔ الگوریتم‌ها و قوانین درست را داشته باشیم... اما در نهایت، اینکه به عنوان انسان چگونه رفتار می‌کنیم به واقعیت زیسته فرهنگ ما مربوط می‌شود.» - خانم کریستینا آریاگا، از امنای هیئت نظارت متا

خانم آریاگا افزود: «ما شاید بتوانیم همهٔ الگوریتم‌ها و قوانین درست را داشته باشیم... اما در نهایت، اینکه به عنوان انسان چگونه رفتار می‌کنیم به واقعیت زیسته فرهنگ ما مربوط می‌شود.»

وی افزود: «به همین دلیل است که کاری که بهائیان برای ارتقای مکالمات و همکاری با دیگران انجام می‌دهند بسیار مهم است. در نهایت، آنچه در اینترنت اتفاق می‌افتد بازتابی است از آنچه در زندگی واقعی اتفاق می‌افتد و تنها در صورتی می‌توانیم آن را اصلاح کنیم که… فرهنگ خودمان را تغییر دهیم.»

خانم فهندژ با تأمل بر این جلسه می‌گوید: «این نشست لحظهٔ مهمی در دستیابی به دیدگاهی مشترک میان عاملان اجتماعی در حوزهٔ فناوری و بهبود اجتماع بود. جامعهٔ جهانی بهائی قصد دارد جلسات بیشتری را در آینده با این موضوع برگزار کند تا روابط میان حوزه‌های مختلف بیشتر تقویت شوید.»