دفتر جامعهٔ جهانی بهائی در نیویورک در حال بررسی برداشت جدیدی از کار است، برداشتی که مبتنی بر اصول وحدت، همکاری، از خودگذشتگی و مشورت است.

جامعهٔ جهانی بهائی: بازنگری آیندهٔ کار

۱۳ اسفند ۱۴۰۰

جامعهٔ جهانی بهائی، نیویورک — چالش‌های بی‌سابقه ناشی از همه‌گیری جهانی ویروس کرونا باعث شده که بسیاری از مردم در سراسر جهان عمیقاً در مورد نحوهٔ زندگی و کار خود فکر کنند. این موضوع موجب شده که پرسش‌هایی در مورد ماهیت و هدف کار در جهان پسا کرونا مورد توجه قرار گرفته و بحث‌های زیادی در سطوح ملی و بین‌المللی در زمینهٔ موضوعات مربوط به فرهنگ محل کار مطرح شود.

لیلیان نکونزیمانا ( Liliane Nkunzimana)، نمایندهٔ جامعهٔ جهانی بهائی، در سخنان خود در آغاز نشستی با عنوان «آینده‌ٔ کارآمد: مشورت میان‌نسلی برای ایجاد رفاه» گفت: «ما باید دوباره دربارهٔ هدف کار کردن فکر کنیم، هدفی که در چند سال اخیر بسیاری از مردم آن را فراتر از کسب اسباب مادی یا انباشت سود می‌دانند.»

شرکت‌کنندگان در نشست گفتگوی جامعهٔ جهانی بهائی: استفانو گوئرا (بالا، وسط)، عضو «هیئت دائمی پرتغال در سازمان ملل متحد»؛ اریکا دار (بالا، سمت راست)، مدیر «اتحادهای جهانی ای.ای.آر.پی» و عضو «کمیته سازمان‌های غیردولتی در زمینهٔ سالمندی» در سازمان ملل متحد؛ سیاست‌گذاران و نمایندگان جامعهٔ جهانی بهائی. نمایش اسلاید
۴ تصاویر

شرکت‌کنندگان در نشست گفتگوی جامعهٔ جهانی بهائی: استفانو گوئرا (بالا، وسط)، عضو «هیئت دائمی پرتغال در سازمان ملل متحد»؛ اریکا دار (بالا، سمت راست)، مدیر «اتحادهای جهانی ای.ای.آر.پی» و عضو «کمیته سازمان‌های غیردولتی در زمینهٔ سالمندی» در سازمان ملل متحد؛ سیاست‌گذاران و نمایندگان جامعهٔ جهانی بهائی.

این جلسه‌ آنلاین که به طور مشترک توسط «دفتر جامعهٔ جهانی بهائی در نیویورک» و «کمیتهٔ سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینهٔ سالمندی» همزمان با شصتمین جلسهٔ «کمیسیون توسعهٔ اجتماعی سازمان ملل متحد» برگزار شد، فضایی منحصر به فرد برای بحث و گفتگو در مورد اصول مورد نیاز برای بازنگری کار فراهم آورد.

خانم نکونزیمانا گفت: «بسیاری از گفتگوها در مورد آیندهٔ کار اغلب بر تأثیر فناوری بر محیط‌های کاری متمرکز است. شناسایی و بکارگیری ارزش‌ها و اصولی که می‌توانند امکانات جدید را فراهم کنند کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اصولی مانند وحدت، عدالت، همکاری، از خودگذشتگی و مشورت.»

برنامهٔ ضبط شدهٔ این رویداد را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید. نمایش اسلاید
۴ تصاویر

برنامهٔ ضبط شدهٔ این رویداد را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.

با این حال، کاربرد چنین اصولی پیچیده است. جامعهٔ جهانی بهائی در یکی از بیانیه‌های پیشین خود اشاره کرده است که پذیرش این ارزش‌ها، بسیاری از پیش‌فرض‌هایی را که زیربنای مدل‌های اقتصادی کنونی هستند به چالش می‌کشد - برای مثال این ‌پیش‌فرض که رقابت عامل پیشرفت است و اینکه انسان‌ها در راستای ارتقای منفعت شخصی‌شان بهترین عملکرد را دارند و نه هنگام تلاش در جهت خیر عمومی.

با وجود موانع مختلف در بازاندیشی آیندهٔ کار، شرکت‌کنندگان اشاره کردند که سخاوت و همکاری بسیاری از مردم، به ویژه جوانان، در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود در دوران همه‌گیری جهانی ویروس کرونا، بصیرت‌های جدیدی را در مورد ماهیت انسان و آینده‌ٔ امیدبخش ارائه کرده است.

جامعهٔ جهانی بهائی قصد دارد این گفتگو را از طریق مجموعه‌ای از نشست‌های ماهانه در مورد جوانان و تحول اجتماعی ادامه دهد. برنامهٔ ضبط شدهٔ این رویداد را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.