صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء: مراسم یادبود در کشورهای مختلف در بزرگداشت منادی صلح

۱۸ آذر ۱۴۰۰