صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء: با پایان گردهمایی شرکت‌کنندگان با قوای تازه به خانه بازمی‌گردند

۷ آذر ۱۴۰۰