نمایندگان با بازدید از اماکن مقدس بهائی مرتبط با زندگی حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء، برای بزرگداشت صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء خود را آماده کرده‌اند.

صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء: نمایندگان خود را در فضایی معنوی آماده می‌کنند

۳ آذر ۱۴۰۰

مرکز جهانی بهائی — در دو روز گذشته، نمایندگان جوامع بهائی سراسر جهان گروه گروه از اماکن مقدس بهائی مرتبط با زندگی حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء بازدید کرده‌اند. این بازدیدها فضایی معنوی برای گردهمایی مخصوص صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبهاء ایجاد و زمینه را برای شروع برنامهٔ رسمی در روز پنجشنبه فراهم کرده‌ است.

تصاویر زیر بازدید نمایندگان از زندان محل محبس حضرت بهاءالله و خانواده‌شان، بیت عبود در عکا جایی که حضرت عبدالبهاء بیش از بیست سال در آن زندگی کردند، خانهٔ حضرت عبدالبهاء در حیفا محل درگذشتشان، و دارالآثار بین‌المللی بهائی را نشان می‌دهند.

شرکت‌کنندگان به خانهٔ حضرت عبدالبهاء در حیفا وارد می‌شوند، جایی که ایشان در آخرین سال‌های زندگی‌شان پیش از آنکه در ساعات اولیهٔ ۲۸ نوامبر ۱۹۲۱ چشم از این جهان فروبندند در آن اقامت داشتند.

شرکت‌کنندگان به خانهٔ حضرت عبدالبهاء در حیفا وارد می‌شوند، جایی که ایشان در آخرین سال‌های زندگی‌شان پیش از آنکه در ساعات اولیهٔ ۲۸ نوامبر ۱۹۲۱ چشم از این جهان فروبندند در آن اقامت داشتند.

گروهی از شرکت‌گنندگان در حال نزدیک شدن به ورودی خانهٔ حضرت عبدالبهاء.

گروهی از شرکت‌گنندگان در حال نزدیک شدن به ورودی خانهٔ حضرت عبدالبهاء.

شرکت‌کنندگان این فرصت را دارند که لحظاتی آرام را در عبادت و تفکر در محیط آرام باغ‌های این مکان مقدس سپری کنند.

شرکت‌کنندگان این فرصت را دارند که لحظاتی آرام را در عبادت و تفکر در محیط آرام باغ‌های این مکان مقدس سپری کنند.

گروهی از شرکت‌کنندگان درست پیش از بازدید از ساختمان دارالآثار بین‌المللی بهائی، که شامل صنایع دستی و اشیای تاریخی مرتبط با زندگی شخصیت‌های اصلی دیانت بهائی است.

گروهی از شرکت‌کنندگان درست پیش از بازدید از ساختمان دارالآثار بین‌المللی بهائی، که شامل صنایع دستی و اشیای تاریخی مرتبط با زندگی شخصیت‌های اصلی دیانت بهائی است.

شرکت‌گنندگان در حال بازدید از ساختمان دارالآثار.

شرکت‌گنندگان در حال بازدید از ساختمان دارالآثار.

شرکت‌کنندگان با احترام، به ورودی ساختمان دارالآثار نزدیک می‌شوند.

شرکت‌کنندگان با احترام، به ورودی ساختمان دارالآثار نزدیک می‌شوند.

شرکت‌کنندگان در حال نزدیک شدن به قلعه‌ای که حضرت بهاءالله و خانواده‌شان پس از ورود به عکا در ماه اوت ۱۸۶۸، بیش از دو سال در آن زندانی بودند. در این مدت، حضرت عبدالبهاء از بیماران مراقبت کرده و مسئولیت سلامتی همراهانشان را بر عهده گرفتند. تصویر بالا نمای تاریخی از این زندان در سال ۱۹۰۷ را نشان می‌دهد.

شرکت‌کنندگان در حال نزدیک شدن به قلعه‌ای که حضرت بهاءالله و خانواده‌شان پس از ورود به عکا در ماه اوت ۱۸۶۸، بیش از دو سال در آن زندانی بودند. در این مدت، حضرت عبدالبهاء از بیماران مراقبت کرده و مسئولیت سلامتی همراهانشان را بر عهده گرفتند. تصویر بالا نمای تاریخی از این زندان در سال ۱۹۰۷ را نشان می‌دهد.

گروه‌های شرکت‌کنندگان وارد محوطهٔ زندانی می‌شوند که حضرت بهاءالله و سایر تبعیدیان در آن محبوس بودند.

گروه‌های شرکت‌کنندگان وارد محوطهٔ زندانی می‌شوند که حضرت بهاءالله و سایر تبعیدیان در آن محبوس بودند.

شرکت کنندگان در محلی که میرزا مهدی، یکی از پسران حضرت بهاءالله، از نورگیر سقف سقوط کرده و درگذشت، جمع شده و دعا می‌خوانند.

شرکت کنندگان در محلی که میرزا مهدی، یکی از پسران حضرت بهاءالله، از نورگیر سقف سقوط کرده و درگذشت، جمع شده و دعا می‌خوانند.

در این کلاژ، تصاویر سمت چپ و بالا سمت راست، سلولی را نشان می‌دهند که حضرت بهاءالله در آن محبوس بودند.

در این کلاژ، تصاویر سمت چپ و بالا سمت راست، سلولی را نشان می‌دهند که حضرت بهاءالله در آن محبوس بودند.

شرکت‌کنندگان در حال بازدید از بیت عبود، جایی که حضرت بهاءالله و خانواده‌شان، پس از ورود به این مکان در سال ۱۸۷۱ به عنوان تبعیدی و در حصر خانگی در فضای بسیار کوچکی زندگی می‌کردند.

شرکت‌کنندگان در حال بازدید از بیت عبود، جایی که حضرت بهاءالله و خانواده‌شان، پس از ورود به این مکان در سال ۱۸۷۱ به عنوان تبعیدی و در حصر خانگی در فضای بسیار کوچکی زندگی می‌کردند.

شرکت‌کنندگان در بیت عبود.

شرکت‌کنندگان در بیت عبود.

شرکت‌کنندگان در حال بازگشت به حیاط بیت عبود، پس از اتمام زیارتشان.

شرکت‌کنندگان در حال بازگشت به حیاط بیت عبود، پس از اتمام زیارتشان.

تصویر سمت چپ نمایی‌ست تاریخی از بیت عبود (در سال ۱۹۲۰). تصویر سمت راست نمایی‌ست از شرکت‌کنندگان که برای ورود به بیت خود را آماده می‌کنند.

تصویر سمت چپ نمایی‌ست تاریخی از بیت عبود (در سال ۱۹۲۰). تصویر سمت راست نمایی‌ست از شرکت‌کنندگان که برای ورود به بیت خود را آماده می‌کنند.

از جمله اماکن مقدسی که شرکت‌کنندگان از آن بازدید می‌کنند، قصر بهجی است که در کنار آرامگاه حضرت بهاءالله قرار دارد. حضرت عبدالبهاء این عمارت را در سپتامبر ۱۸۷۹ به عنوان محل سکونت پدرشان و سایر اعضای خانواده اجاره کردند. حضرت بهاءالله از این ایوان، بازگشت پسر عزیزشان حضرت عبدالبهاء را از عکا تماشا می‌کردند.

از جمله اماکن مقدسی که شرکت‌کنندگان از آن بازدید می‌کنند، قصر بهجی است که در کنار آرامگاه حضرت بهاءالله قرار دارد. حضرت عبدالبهاء این عمارت را در سپتامبر ۱۸۷۹ به عنوان محل سکونت پدرشان و سایر اعضای خانواده اجاره کردند. حضرت بهاءالله از این ایوان، بازگشت پسر عزیزشان حضرت عبدالبهاء را از عکا تماشا می‌کردند.

شرکت‌کنندگان در باغ‌های بهائیِ حیفا که آرامگاه‌های نواب (همسر حضرت بهاءالله)، میرزا مهدی (پسر کوچک‌تر حضرت بهاءالله)، بهائیهٔ خانم (دختر حضرت بهاءالله، در تصویر سمت چپ) و منیره خانم (همسر حضرت عبدالبهاء،در تصویر سمت راست) است.

شرکت‌کنندگان در باغ‌های بهائیِ حیفا که آرامگاه‌های نواب (همسر حضرت بهاءالله)، میرزا مهدی (پسر کوچک‌تر حضرت بهاءالله)، بهائیهٔ خانم (دختر حضرت بهاءالله، در تصویر سمت چپ) و منیره خانم (همسر حضرت عبدالبهاء،در تصویر سمت راست) است.

شرکت‌کنندگان از آرامگاه امة‌البهاء روحیه خانم، همسر حضرت شوقی افندی بازدید می‌کنند.

شرکت‌کنندگان از آرامگاه امة‌البهاء روحیه خانم، همسر حضرت شوقی افندی بازدید می‌کنند.