معابد بهائی: تدارکات برای بزرگداشت صدمین سالگرد درگذشت حضرت عبدالبهاء

۲ آذر ۱۴۰۰