«همبستگی فوق‌العاده»: #ایران_بدون_نفرت کمپینی که ٨٨ میلیون نفر را در بر گرفت

۳۰ مرداد ۱۴۰۰