«تجربه‌ای مهم در کشور ما»: رهبران ادیان در امارات متحدهٔ عربی همزیستی را ترویج و چشم‌اندازی مشترک را ترسیم می‌کنند

۳۱ تیر ۱۴۰۰